Počela izgradnja drenažnog rova za spas Stare masline

Pripremni radovi za gradnju drenažnog rova kako bi se uklonio višak podzemnih voda koje smetaju korijenju Stare masline u Baru, su počeli pod nadzorom profesora Građevinskog i Biotehničkog fakulteta, a kao dio mjera za očuvanje ovog drveta koje je počelo da odumire.

Sekretar za komunalne poslove u Opštini Bar Milo Markoč, kazao je da su pripremi radovi počeli, da će dozvolu Agencije za zaštitu životne sredine dobiti u toku dana, a radiće se drenažni rov dubine 3,5 metara.

„Ustanovili smo da je nivo podzemnih voda relativno visok i prema izvještaju Biotehničkog fakulteta to je glavni razlog za stanje Stare masline. Definisano je kao najbolje rješenje izrada drenažnog rova prosječne dubine 3,5 metara sa sjeverne strane Stare masline, jer je utvrđeno da podzemna voda dolazi iz te visinske kote. Cilj je da se ona prekine i odvede u sistem atmosferske kanalizacije koja se nalazi na saobraćajnici koja se graniči sa platoom na kojem je maslina. Nadam se da će ti radovi dovesti do toga da se stvore optimalni uslovi za rast i razvoj masline“, kazao je Markoč, prenosi RTCG.

On je dodao da je za sve bio relativno neočekivan ovako visok nivo podzemnih voda u ovom kraju i na ovoj lokaciji.

 (Foto: TVCG)

Komentarišući kritike Društva maslinara Bara, Markoč podsjeća da je plato – amfiteatar oko masline urađen 2006, a simptomi na drvetu su se javili u 2023. godini.

„Ja nisam čuo da je neko od 2008. od kada sam ja u Opštini Bar do sada, pominjao problem ovog amfiteatra. Činjenica je da amfiteatar ne smatram dobrim rješenjem, ali pitanje je da li je on doveo do ovakvog stanja Stare masline. Kao što sam više puta rekao ukoliko stručna javnost, u ovom slučaju Biotehnički fakultet, eventualno Građevinski fakultet, utvrde da određeni radovi koji su izvedeni utiču ili ne daju optimalne uslove za razvoj Stare masline, mislim da nema toga u Baru, niti u Opštini Bar, ko će biti protiv da se izvedu određeni radovi da bi se stvorili optimalni uslovi za razvoj masline, jer nijedan plato nije važniji od Stare masline“, naglašava sekretar Markoč.

U ovom slučaju, smatra da se u Opštini ne mogu voditi mišljenjima javnosti koja nijesu stručna.

Podsjeća da je prošle godine u julu na osnovu zahtjeva Kulturnog centra Bar, Biotehnički fakultet spremio izvještaj o stanju Stare masline, gdje su uzeli u obzir postojanje amfiteatara oko drveta i definisali su prednosti i nedostatke od uklanjanja ili djelimičnog uklanjanja tog amfiteatra.

„Nijesu se nijednom stavkom odnijeli prema tome da za optimalan razvoj Stare masline treba izvesti neke radove u smislu uklanjanja samog amfiteatra. Ako dođemo do toga da stručna javnost ocijeni da je to potrebno da bi se stvorili optimalni uslovi za rast i razvoj masline, ja mislim da niko neće biti protiv toga, ali ne bih se bazirao na mišljenje nevladinih organizacija, udruženja, već mišljenje univerzitetskih profesora“, zaključio je Markoč.

Podsjećamo da je dio Stare masline počeo da se suši zbog čega su iz Društva maslinara Bar istakli da su od 2020. upozoravali da se krene u otklanjanje uzroka i spasi drvo po mnogo čemu bitno za Bar i Crnu Goru. Takođe su izrazili nezadovoljstvo što su izopšteni iz opštinske komisije koja preduzima mjere oko očuvanja masline, iako su godinama volonterski se brinuli za revitalizaciju i promociju Stare masline.

Foto: TVCG

NIKŠIĆ PROGNOZA