Planirano zapošljavanje 630 ljudi u državnoj upravi i službama Vlade

U organima državne uprave i službama Vlade Crne Gore radi 4.411 osoba, a tokom ove godine planirano je zapošljavanje 631 izvršioca, navodi se u Djelimičnom kadrovskom planu koji je Vlada danas usvojila.

Djelimični Kadrovski plan za tekuću godinu sadrži podatke za 41 od 45 organa državne uprave.

“Ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u organima koji su dostavili nacrte kadrovskih planova za 2023. godinu Upravi za ljudske resurse je 7.248”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ukupan broj zaposlenih izvršilaca 4.411, od kojih 3.914 na neodređeno vrijeme, a 497 na određeno.

“U toku ove godine planira se zapošljavanje 631 izvršioca, od čega 435 na neodređeno i 196 na određeno vrijeme (ovaj broj uključuje započete postupke popune radnih mjesta koji nijesu okončani”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je planirano zapošljavanje deset pripravnika sa visokim i dva sa srednjim obrazovanjem.

Kako su rekli iz Vlade, 46 službenika će ispuniti uslov za odlazak u penziju.

“U organima koji su dostavili Nacrte Kadrovskog plana za 2023. godinu, nije planirano stavljanje državnih službenika odnosno namještenika na raspolaganje za potrebe internog tržišta rada”, kaže se u saopštenju.

Vlada je danas na sjednici usvojila Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za prošlu godinu.

„U toku izvještajne godine, ukupno 295 predstavki u odnosu na Crnu Goru dodijeljeno je u rad nekoj sudskoj formaciji, dok je 414 predstavki proglašeno neprihvatljivim ili izbrisano sa liste predmeta“, kaže se u saopštenju Vlade.

Navodi se da je Kancelariji zastupnika od Evropskog suda dostavljeno ukupno 18 predstavki, koje obuhvataju 621 lice.

„Na kraju prošle godine, u radu Evropskog suda za ljudska prava, ostala je ukupno 101 predstavka u odnosu na Crnu Goru“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da indeks podnijetih predstavki, koji označava broj predmeta u prošloj godini na 10 hiljada stanovnika, kao statistički parametar koji koristi Evropski sud u svom radu, ukazuje da se Crna Gora sa indeksom od 4,77 nalazi na trećem mjestu od svih država članica Savjeta Evrope po glavi stanovnika.

Oni su naveli da je prosječan indeks država članica Savjeta Evrope za prošlu godinu 0,54.

Ističe se da su, kada je u pitanju funkcionisanje Kancelarije zastupnika, u godini koja se može okarakterisati kao izazovna, svi predviđeni zadaci i obaveze uspješno realizovani.

„Kancelarija je nastavila da maksimalno posvećeno i predano obavlja poslove iz svoje nadležnosti“, navodi se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost za obezbjeđivanje nedostajućih sredstava za drugi krug predsjedničkih izbora iz Tekuće budžetske rezerve, od 1.103.502 eura.

Nedostajuća sredstva se, kako se navodi u materijalu, odnose na troškove štampanja izbornog materijala i naknade članovima opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, kao i materijalne troškove opštinskih izbornih komisija.

Vlada je, kako je saopšteno, dala saglasnost i za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve za potrebe Digitalizacije albanskog jezika u Crnoj Gori, od 390 hiljada eura.

U saopšteno se navodi da je Vlada dala saglasnost i za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve od 20 hiljada EUR, koja su namijenjena Srednjoj stručnoj školi iz Nikšića za organizaciju Internacionalnog takmičenja Balkan Junior, na kome učestvuje po jedna škola iz osam država.

Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, koje se odnose na utvđivanje prava u vezi sa pravima zaposlenih na plaćeno i neplaćeno odsustvo.

Kako se navodi, dokument se odnosi i na uvećanje koeficijenata složenosti za utvrđivanje zarade, uvećanje koeficijenata po osnovu stečenog naučnog zvanja magistra i doktora nauka kao i definisanje prava kod drugih primanja zaposlenih: smrti zaposlenog i smrti člana uže porodice zaposlenog.

Na današnjoj sjednici je produženo važenje postojećih epidemioloških mjera do 5. maja.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju Standardnog sporazuma o osnovnoj pomoći između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i isplati redovnog iznosa troškova lokalne Kancelarije UNDP-a.

“U skladu sa Sporazumom, obaveza Vlade je da jednogodišnje uplaćuje sredstva UNDP-ovoj kancelariji u Crnoj Gori za lokalne troškove, koja za prošlu godinu iznosi 417,5 hiljada dolara”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju finansijske podrške u dijelu refundacije poreza na dodatu vrijednost fizičkim licima,korisnicima IPARD II programa 2014-2020. godine kroz isplatu subvencija.

Iz Vlade su kazali da je zaduženo Ministarstvo finansija da odobri sredstva subvencije korisnicima IPARD II programa, za iznos PDV-a plaćen od strane istih.

„I to za 2019. godinu 6,38 hiljada eura, za 2020. 655,7 hiljada, za 2021. 243,7 hiljaa i 475,4 hiljade eura za prošlu godinu“, precizira se u saopštenju.

Kako se navodi, da bi korisnik IPARD sredstava uspješno realizovao investiciju i ostvario pravo na bespovratnu podršku, potrebno da investiciju prethodno samostalno fîinansira iz sopstvenih sredstava ili kreditnih zaduženja.

Ističe se da je, do stupanja na snagu važećeg Pravilnika o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga, korisnik IPARD-a kao fizicko lice bio u obavezi da plaća PDV i ostale dažbine, bez mogućnosti oslobađanja od tih troškova, što je rezultiralo nejednakom podrškom korisnicima u zavisnosti od njihovog pravnog statusa.

Usvajanjem izmjena, kako su objasnili iz Vlade, Pravilnik od jula prošle godine prepoznaje i fizička lica kao subjekte čije će profakture kroz IPARD II biti oslobađene od PDV-a.

Iz Vlade su rekli da je incijativom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija, predloženo da se za realizovane investicije, od 2019. do 2021. godine, do momenta donošenja Pravilnika, refundira iznos PDV-a.

„Dok bi se za zahtjeve za isplatu koji su dostavljeni tokom 2022. godine, isplata subvencija vršila kako budu pristizali finalni zahtjevi, odnosno po konačnoj isplati korisnika do kraja programskog razdoblja kroz IPARD II, odnosno do kraja 2023. godine“, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici Vlade usvojena je Informacija o potrebi zaključivanja Ugovora o izgradnji elektro infrastrukture za potrebe projekta izgradnje žičare Kotor – Lovćen i prihvaćen tekst Ugovora.

Ugovorom se, kako su ukazali iz Vlade, definišu energetski i tehnički uslovi pod kojim se objekat može priključiti na distributivni sistem električne energije.

„Kao i obaveza CEDIS-a da nakon izgradnje infrastrukture obezbijedi procjenu njene vrijednosti koja je predmet otkupa, odnosno, da sa podnosiocima zahtjeva zaključi Ugovor o otkupu dijela izgrađene infrastrukture za priključenje objekta“, pojašnjava se u saopštenju.

Navodi se da infrastrukturu za priključenje koja je predmet Ugovora čini infrastruktura naponskog nivoa 35 kilovoliti (kV) koju će graditi Korisnik i infrastruktura naponskog nivoa 10kV koju će graditi Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.


Izvor: Mina
Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA