Pešić: Crna Gora u potpunosti posvećena ispunjavanju ključnog spoljnopolitičkog cilja

Delegacija Ministarstva odbrane na čelu sa generalnim direktorom Direktorata za politiku odbrane general-majorom Rajkom Pešićem sastala se danas u Podgorici sa delegacijom Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) Evropske unije. Cilj ove posjete je, kako je saopšteno, konkretizovanje oblasti saradnje između Crne Gore i EU u domenu odbrane kroz mehanizme podrške Evropskog mirovnog instrumenta-EPF, shodno prioritetima i potrebama Crne Gore.

“Pešić je istakao da je Crna Gora u potpunosti posvećena ispunjavanju ključnog spoljnopolitičkog cilja a to je punopravno članstvo u EU, te da smo uvjereni da je prosperitetna i stabilna budućnost ne samo Crne Gore već i cijelog Zapadnog Balkana unutar EU. Takođe je ukazao na posvećenost i doprinos Crne Gore Zajedničkoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj politici EU (CSDP), ističući da ovu posjetu EEAS-a percipiramo kao jasan signal podrške i spremnosti EU da intenzivira saradnju sa Crnom Gorom u domenu odbrane u predstojećem periodu”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici EU posebno su ukazali na stoprocentnu usaglašenost Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU. U tom kontekstu su izrazili spremnost da nam pruže punu podšku u jačanju odbrambenih kapaciteta.

Na kraju sastanka, sagovornici su izrazili zadovoljstvo sastankom, uz uvjerenje da isti predstavlja početak jedne intenzivnije i efikasnije saradnje, koja će se realizovati kroz implementaciju zajedničkih projekata.

Evropski mirovni instrument (EPF) predstavlja finansijski mehanizam za EU aktivnosti koje imaju implikacije po Zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku (CFSP) i finansira se kroz kontribucije EU država članica, iz odbrambenih budžeta. Cilj EPF-a je da osnaži sposobnost Evropske unije u prevenciji konflikta, očuvanju mira kao i jačanju međunarodne bezbjednosti.

U okviru EPF-a postoje dva stuba finansiranja, od kojih se jedan odnosi na mjere za pružanje pomoći (Assistance Measures) koje su usmjerene i ka trećim državama sa ciljem jačanja vojnih i odbrambenih kapaciteta.

Foto: MO

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents