Perović: Ujedinjeni protiv korupcije, ASK spremna da nastavi da nosi svoj dio tereta

Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kazala je da kao najbolje ocijenjena institucija u Poglavlju 23 pristupnih pregovora, Agencija za sprječavanje korupcije je spremna da, čuvajući zakonom garantovanu nezavisnost, nastavi da „nosi svoj dio tereta“.

Navela je da je ta institucija spremna i da u skladu sa Konvencijom UN promoviše i afirmiše načela vladavine prava, pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, integriteta, transparentnosti i odgovornosti.

„Prepoznajući u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije polaznu tačku svog djelovanja, nadahnuta njenim idealima, a obavezana principima i smjernicama, Agencija za sprječavanje korupcije se sa dubokim poštovanjem pridružuje obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, kojim se simbolički povezujemo sa 9. decembrom 2003. godine, kada je u meksičkoj Meridi otvoren za potpisivanje ovaj univerzalni pravno obavezujući antikorupcijski instrument“, istakla je Perović.

Ovogodišnji, jubilarni Međunarodni dan borbe protiv korupcije, kako je navela, ističe ključnu vezu između borbe protiv korupcije i mira, sigurnosti i razvoja.

„Suzbijanje korupcije je, kako je navedeno iz UN, pravo i odgovornost svih, i samo saradnjom i angažmanom čitave zajednice možemo prevladati njene negativne posljedice. Te poruke doživljavamo, u prvom redu, u svijetlu napora i izazova naše države na putu priključivanja Evropskoj uniji“, kazala je Perović.

Vrijeme je, kako navodi, da deklerativnu posvećenost evropskim integracijama zamijenimo odlučnim akcijama, i da najodgovorniji u procesu, nosioci najviših javnih funkcija, donosioci zakona i kreatori politika, usmjere energiju u tom pravcu.

„Pri tome, uvijek moramo imati na umu da ulazak u Evropsku uniju nije cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarenje društvenog konsenzusa o razvitku države koja počiva na univerzalnim vrijednostima poštovanja ljudskih prava i demokratskog upravljanja, koja garantuje pravnu sigurnost za svoje građane i izgrađena je na čvrstim temeljima vladavine prava“, zaključila je Perović.

Foto: ASK

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents