Pejović: Metodologija za sprovođenje popisa usaglašena u potpunosti sa EU standardima

U toku je petodnevna obuka za državne instruktore u trenutno najznačajnijoj statističkoj akciji, “Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine”.

Obuka se održava u Sutomoru i predstavlja prvi nivo obuka za učesnike u popisu. Direktor Uprave za statistiku, Miroslav Pejović, istakao je značaj ove aktivnosti kako bi se osigurala primjena jedinstvene metodologije na teritoriji Crne Gore, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

“Popis, kao najsveobuhvatnija i najkompleksnija statistička akcija, se odnosi na sve građane. Javne politike, strategije i planovi koji se budu donosili na bazi podataka dobijenih popisom će imati veliki uticaj na kvalitet njihovog života. Naš zadatak je da svaki građanin dobije iste informacije, isto objašnjenje metodologije i da stvorimo uslove da se potpuno slobodno izjasne na sva pitanja, bilo o pitanjima koja se tiču njihovog ličnog osjećaja, bilo o onim koja se tiču činjeničnog stanja,” kazao je Pejović.

Dodaje da je metodologija koju je definisao MONSTAT usaglašena je sa evropskim standardima, Regulativom za popis, smjernicama Eurostata, preporukama UNECE kancelarije za Rundu 2020, a sve uz poštovanje Kodeksa prakse evropske statistike.

“Međutim, metodologija sama po sebi ne može obezbijediti objektivnost, već se ona postiže isključivo, ako je svi učesnici, prije svega državni instruktori, u popisu objektivno, stručno i nepristrano primjenjuju. S tim ciljem je i organizovana ova obuka, da se upoznamo sa značajem popisa i da iz značaja popisa svako uvidi svoju odgovornost i da ovladamo metodologijom u cilju njene uspješne primjene na terenu,” objasnio je direktor Uprave za statistiku.

On je ovom prilikom istakao ključnu ulogu državnih instruktora u sprovođenju ove statističke akcije, koji imaju jasno definisana ovlašćenja, odgovornosti i obaveze, ali i sankcije koje su predviđene za nepoštovanje istih. Ipak napominje, da vjeruje da do toga neće doći, da će se izbjeći ovakve nepopularne odluke i da će biti ispunjen cilj ove “isključivo statističke akcije”.

“Iz ugla Uprave za statistiku, od kvaliteta podataka dobijenih popisom će zavisiti i kvalitet brojnih istraživanja koja će MONSTAT realizovati na bazi istih. A kao što znamo, statistika je preduslov nastavka pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, a time i osnova vođenja politike Evropske komisije prema našoj državi, odnosno našim građanima,” objasnio je on.

Podsjetio je da je značaj popisa višestruk i da je mnogo više od onoga što se čuje u javnosti, te da ga čine sva pitanja na popisnim upitnicima, a ne samo ona koja se tiču ličnog osjećaja građana, a o kojima se najviše polemiše. Dodatno, istakao je da su sva pitanja obuhvaćena popisom jednako važna, da imaju isti značaj, bez obzira da li se odnose na demografske karakteristike stanovništva, obrazovanje, informacionu pismenost, na uslove u kojima građani žive, na ne/zaposlenost i druge karakteristike stanovništva.

“Od građana očekujemo da će učestvovati u ovoj statističkoj akciji, da će svojim iskrenim i tačnim odgovorima doprinijeti kvalitetnim podacima koji će se dobiti popisom. Ono što je važno istaći, građanima je zagarantovana zaštita podataka, članom 29 Zakona o popisu, što je i vidno označeno na popisnim upitnicima. To znači da se dobijeni podaci mogu koristiti isključivo u statističke svrhe, da predstavljaju službenu tajnu i da se ne mogu ustupati drugim pravnim i fizičkim licima. Takođe, podaci popisa se ne mogu koristiti za nametanje bilo kakvih obaveza građanima, a isto tako, na osnovu tih podataka građani ne mogu ostvarivati bilo koje individualno pravo. Uprava za statistiku garantuje zaštitu podataka i samo oni podaci koje objavi MONSTAT smatraće se zvaničnim podacima popisa,” istakao je Direktor Uprave za statistiku, Miroslav Pejović.

Podsjećamo, popis će biti održan od 1. do 15. novembra ove godine, a referentni momenat popisa (datum i vrijeme na koji se odnose podaci) je 31. oktobar u 24 sata.

foto:Media biro

NIKŠIĆ PROGNOZA