Pavličić: Sudije Ustavnog suda da očuvaju djelotvornost ustavne žalbe

Bojazan da će ustavna žalba ponovo biti proglašena za nedjelotvorno pravno sredstvo je opravdana, ali nakon izbora novih sudija Ustavnog suda rađa se nada da će ona biti otklonjena, kazala je za „Dan“ Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Evropski sud je u presudi „Siništaj i drugi protiv Crne Gore“ od 24. novembra 2015. godine proglasio da ustavna žalba može u principu da se smatra djelotvornim pravnim lijekom od 20. marta 2015. godine, jer je to datum od kada je novo zakonodavstvo stupilo na snagu. Međutim, Evropska komisija je u izvještaju o napretku Crne Gore za 2022. godinu upozorila da ustavna žalba može ponovo postati nedjelotvorno pravno sredstvo, a takvoj ocjeni pogodovalo je stanje u Ustavnom sudu, koji je veći dio 2022. godine bio na ivici kvoruma ili bez kvoruma. Ustavni sud je u oktobru imao oko 3.200 predmeta, od čega se 2.900 odnosilo na ustavne žalbe. U ovom trenutku u radu je oko 2.500 predmeta.

– Djelotvornost ustavne žalbe podrazumijeva ne samo da Ustavni sud kroz njeno ispitivanje donese odluku kojom će procesno ili meritorno odlučiti o određenoj ustavnoj žalbi, već i da nacionalni organi, u svom daljem postupanju, u slučaju postojanja povrede istu otklone i svoju sudsku praksu usklade sa standardima i praksom Evropskog suda, tumačeći nacionalno pravo u duhu Konvencije o ljudskim pravima. Svjesni smo da se Ustavni sud Crne Gore u proteklim godinama suočavao sa brojnim izazovima u pogledu nedostatka personalnih i materijalnih kapaciteta, neodgovarajuće infrastrukture i materijalnih sredstava, što je u znatnoj mjeri uticalo na operativnost tog suda, koji nije bio u mogućnosti da se na adekvatan način izbori sa sve većim brojem predmeta po ustavnim žalbama crnogorskih građana – navodi Pavličić.

Kako je dodala, imajući u vidu da na nacionalnom nivou ne postoji djelotvorno pravno sredstvo kojim bi se građani koji vode postupke pred Ustavnim sudom žalili na prekomjernu dužinu trajanja postupaka pred tim sudom, nedostatak takvog mehanizma rezultirao je sve većim brojem predmeta pred Evropskim sudom u odnosu na Crnu Goru, a koji se odnose isključivo na pitanje prekomjerne dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom.

– Bojazan da će ustavna žalba izgubiti djelotvornost iskazala je i Evropska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2022. godinu, uz ocjenu da povreda prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom može dovesti u rizik stav Evropskog suda o djelotvornosti ustavne žalbe kao pravnog sredstva na nacionalnom nivou. Zbog svih navedenih razloga, smatram da je bojazan od gubitka djelotvornosti ustavne žalbe opravdana, ali budući da je u međuvremenu izabrano troje novih sudija Ustavnog suda, istovremeno izražavam nadu da će u narednom periodu sudije i svi zaposleni u tom sudu učiniti neophodne napore kako bi se povećale efikasnost i ažurnost u radu tog suda, a vrijeme trajanja postupka pred tim sudom ispunilo zahtjev „razumnog roka“ u skladu sa standardima Evropskog suda, a u cilju punog poštovanja Ustavom zagarantovanog prava na pravično i javno suđenje u razumnom roku – kazala je Pavličić.

Poslednja instanca pred Strazbur

Pavličić podsjeća da se ustavna žalba podnosi Ustavnom sudu zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava.

– Kroz ustavnosudsku kontrolu pojedinačnih akata, Ustavni sud, koji je posljednja instanca na nacionalnom nivou koja je u mogućnosti da prepozna i ispravi povredu ljudskih prava i sloboda (prije podnošenja predstavke Sudu u Strazburu), ima važnu ulogu u zaštiti svih konvencijskih i Ustavom zagarantovanih prava – naglašava Pavličić.

Izvor, foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA