Otvorena osma regionalna konferencija forenzičkih centara u Crnoj Gori

Forenzički centar je zdrava spona između policije i pravosudnih organa, a podrška Forenzičkom centru znači podršku i policiji i pravosuđu u borbi protiv kriminala i za dobrobit svih građana. Ovo je jedna od poruka upućenih na otvaranju osme regionalne konferencije forenzičkih centara, organizovane uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori 12. i 13. oktobra u Budvi.

“Tokom dva dana konferencije, oko 20 predstavnika – direktora i načelnika forenzičkih centara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije, zajedno sa gostujućim učesnicima iz Slovačke i Turske, razgovaralo je, između ostalog, o stanju kriminalističke tehnike i budućem razvoju, skladištenju dokaznog materijala, zakonodavnim i bezbednosnim pitanjima, kao i o polima od interesa za buduću saradnju”, saopšteno je iz OEBS-a.

U svom uvodnom obraćanju, šefica Misije Dominik Vag navela je da je OEBS u Crnoj Gori snažno opredijeljen za podršku borbi protiv teškog organizovanog kriminala, posebno kroz rad policije vođen obavještajnim podacima.

„Regionalna saradnja je ključna, jer je rastući organizovani kriminal transnacionalan. Forenzičke istrage igraju ključnu ulogu u odgovoru sistema krivičnog pravosuđa na najozbiljnije prijetnje javnoj bezbjednosti. Zbog toga je Misija OEBS-a u Crnoj Gori dugogodišnji partner i aktivna podrška Forenzičkom centru više od decenije. Centar posjeduje najbolju međunarodnu praksu u forenzičkoj nauci, o čemu svjedoči članstvo u Evropskoj asocijaciji forenzičkih naučnih institucija i međunarodna akreditacija njegovih laboratorija“, kazala je Vag.

Ambasador Republike Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori Zećir Ramčilović, čija zemlja predsjedava OEBS-om u 2023. godini, izjavio je da Crna Gora i zemlje regiona imaju snažnu ulogu u OEBS-u.

„Iskreno vjerujem da će uz razmjenu najrelevantnih iskustva i dobrih praksi, ali i inicijativa i ideja za saradnju, ova konferencija imati jak uticaj na efikasniji i kvalitetniji rad forenzickih centara kako bi bili spremniji da pomognu u policijskim istragama i pravosudnom sistemu“, kazao je ambasador Ramčilović, i dodao da su usluge koje forenzičke laboratorije nude ključne u svim sudskim i tužilačkim postupcima, od čega na kraju najveću korist imaju ljudi. „Kako kaže i naše moto predsjedavnja – O ljudima se radi“, kazao je ambasador Ramčilović.

Direktorica Forenzičkog centra Crne Gore Sandra Kovačević kazala je da Misija OEBS-a u Crnoj Gori ima osjećaj da prepozna sve senzitivne tačke u Crnoj Gori kako bi pomogli cjelokupno društvo.

„Prepoznala je značaj Forenzičkog centra, koji je jedna zdrava spona između policije i pravosudnih organa. Jako smo zahvalni Misiji OEBS-a koja je prepoznala da moramo ispratiti razvoj tehnologije, unaprjeđivati znanje i organizovati događaje ovog tima, koji nam omogućavaju da razmijenimo iskustva i ostvarimo buduće saradnje i pomoć u raznim oblastima“, kazala je direktorica Kovačević.

Misija će nastaviti da podržava crnogorske institucije u borbi protiv organizovanog i teškog kriminala, što uključuje i podršku razvoju forenzičke ekspertize, kako bi efikasno doprinijela ovom cilju.

Foto: OEBS

NIKŠIĆ PROGNOZA