Oštećena Opština Budva: Katastar “legalizovao” preko lažnih elaborata za račun bivšeg ruskog obavještajca

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru dvije i po godine postupa u predmetu u kojem se sumnja da je počinjeno više krivičnih djela, da su varani kupci stanova i da je Opština Budva oštećena najmanje 130.000 eura.

Radi se o predmetu u kojem se pominje bivši ruski obavještajac i pukovnik Mihail Burlakov, a koji se vodi protiv Jovice Burića, izvršnog direktora kompanije “GeoLand”.

Prema podacima portala PRESS, taj slučaj je u januaru 2021. godine pokrenuo Artem Berezikov – osnivač firme “GeoLand”, koja se bavi inženjerskim djelatnostima i tehničkim savjetovanjem.

Do sada je saslušano nekoliko lica po zahtjevu državne tužiteljke ODT u Kotoru Marije Kažić.

Nakon detaljnog prikupljanja podataka u ovom predmetu utvrđeno je da se stiču elementi organizovanja u vršenju više krivičnih djela, te da materijalna šteta u postupcima nekih lica pojedinačno prelazi 40.000 eura, što su sve elementi za postupanje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u Podgorici.

Međutim, dvije godine kasnije slučaj tapka u mjestu – tužilaštvo ćuti na novinarska pitanja a odgovorni se ne procesuiraju…

Kako je sve počelo

U oktobru 2010. godine kompanija „Arteks-M“, koja je tada bila u vlasništvu Svetlane Ermolenko – supruge Mihaila Burlakova, dobila je od Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Budva dozvolu za gradnju višespratnog stambeno-turističkog objekta „Vile Eva Lux“, od ukupno 978 kvadrata, u Reževićima.

Međutim, tokom gradnje objekta prekoračena je građevinska dozvola za oko 400 kvadrata. Prekoračenje dozvole nije konstatovano u elaboratu koji je uradila podgorička firma „NAVSTAR inžinjering“, odnosno Saša Nikolić, a koji je predat budvanskom katastru.

Kada je pokrenut tužilački izviđaj po krivičnoj prijavi iz januara 2021. godine u februaru iste godine u CB Budva je pozvan i saslušan Nikolić. Upitan kako je u zapisniku naveo da je objekat urađen po projektu, te da nema prekoračenja građevinske dozvole, a bruto kvadratura objekta je za više od 400m2 veća nego u građevinskoj dozvoli, kao i to da je upisao PD1 – poslovni prostor umesto tehničke prostorije, bazena i terase na nivou 3P – Nikolić se izjasnio da on ustvari nije ni gledao projekat i građevinsku dozvolu, te da je samo predstavio stanje na terenu…

Takođe se izjasnio da je posao pravnika u Upravi za nekretnine da uporedi podatke iz elaborata i građevinske dozvole, te da ukoliko ima odstupanja prikaže u Listu nepokretnosti da je prekoračena kvadratura iz građevinske dozvole i da se na taj dio stavi teret.

„Pravnica iz Uprave za nekretnine koja je postupala po ovom zahtjevu bila je Danijela Kavedžić, koja je i donijela rješenje 01. juna 2012. godine u kojem je prenijela sve podatke iz elaborata, bez bilo kakvih tereta, upisujući i PD1 na nivou 3P, istovremeno navodeći da je izvršila uvid u građevinsku dozvolu. To navodi na sumnju da je imala namjeru da pribavi korist podnosiocu zahtjeva, a nanese štetu Opštini Budva u iznosu većem od 130.000 evra, koliko je Opština Budva oštećena umanjenjem naknada za komunalno opremanje za 50 i 70% za nivo 3P“, piše u dokumentu vezanom za izviđajni postupak u koji je uvid imao portal PRESS.

Tri nova sporna upisa u budvanskom katastru

Nakon što su vlasnici firme „Arteks-M“ uspjeli da upišu kao legalni dio objekta 400 m2 više nego u dozvoli i PD1 kao poslovni prostor na nivou 3P, u periodu od 2015. do 2017. godine, dogodile su se tri promjene u katastarskom operatu, vezane za isti objekat a koje nisu imale utemeljenje u rješenjima donijetim od strane pravnika Uprave za nekretnine.

Između ostalog, u septembru 2015. godine upisan je novi stambeni prostor, na osnovu Rješenja koje je izvršio Božidar Delević, tadašnji službenik UZN PJ Budva.

Ono što je zajedničko svim navedenim promjenama je da su rješenja po kojim su urađene promjene vezana za sasvim druge parcele, te nemaju nikakve povezanosti sa ovim objektom ili parcelom, odnosno da je sve lažno prikazano.

„Da je ovim postupanjima, a naročito upisom stambenog prostora PD8 korist ostvarilo privredno društvo „Arteks-m“ doo Budva, tačnije njegovi vlasnici i supružnici Mihail Burlakov i Svetlana Ermolenko govore i činjenice da su neposredno nakon što je Božidar Delević izvršio ovu promjenu sačinili ugovor o zajmu 26.10.2015. godine gdje je Svetlana Ermolenko kao osnivač „Arteks-M“ doo Budva dala zajam „Arteks-M“ u iznosu od 100.000 eura, da bi 10.11.2016. godine kod notarke Irene Polović „Arteks M“ koji je zastupao Mihail Burlakov i Svetlana Ermolenko sačinili sporazum o vansudskom poravnanju, čime je vlasništvo nad spornim PD8 prešlo sa „Arteks-M“ na Svetlanu Ermolenko, a jasno je da PD8 nikada nije bio u vlasništvu „Arteks M“, jer je taj upis izvršio Božidar Delević, kršeći zakon tim postupanjem. Godinu dana kasnije, 21.09.2017. godine, Svetlana Ermolenko kao prodavac, Mihail Burlakov kao supružnik prodavca i Maša Lukić iz Beograda, kao kupac, zaključuju Ugovor o kupoprodaji kod notara Dalibora Kneževića u Budvi, gdje je predmet Ugovora stambeni prostor PD8, a cijena istog 240.000 eura, dok je u vansudskom poravnanju cijena bila 63.703 eura. Jasno je da je ovaj stambeni prostor PD8 prodat kao legalan, izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, te da Maša Lukić nije znala da kupuje nekretninu koja je građena suprotno građevinskoj dozvoli“, piše između ostalog u dokumentu.

Objekat u Reževićima

Božidar Delević je saslušan povodon upisa u policiji i izjavio je da je on uradio sve tri promjene, tvrdeći da se ne sjeća iz kojeg razloga i za čiji interes.

Prema nezvaničnim informacijama portala PRESS, Delević i Kavedžić i ranije su imali problema sa zakonom. Navodno su osuđeni pravosnažnim presudama. Delević više ne radi u Katastru, dok je Kavedžić nastavila sa radom u toj državnoj instituciji.

I Burlakov i Ermoleno sudski su gonjeni zbog ilegalne gradnje.

Sa druge strane, kada su sredinom 2019. godine ostali stanari zgrade koji žive van Crne Gore i samo povremeno dolaze otkrili da je bez njihove saglasnosti na nivou 4P, tačnije Suteren 4 napravljen još jedan stambeni prostor PD 8 bez građevinske dozvole, predali su žalbu UZN PJ Budva, koja je sve gore navedene promjene proglasila ništavnim i 29. januara 2020. godine stanje vratila u ono kakvo je bilo prije izvršenja gore navedenih promjena.

Novi lažni elaborat…

Nakon što su gore opisani pokušaji izmjena u katastarskom operatu proglašeni ništavnim Burlakov i Ermolenko preko advokata su podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti PD 1, 8, 9 i 10, zaveden u UZN PJ Budva 18. februara 2020. godine.

Tada je priložen elaborat firme „Geo Alt“ doo Podgorica, koji je potpisao Vladan Gračanin iz Sarajeva. Kasnije je tokom tužilačkog izviđaja utvrđeno da taj elaborat nije radio Gračanin, koji ga je i potpisao, već su ga radili Jovica Burić i Krsto Pavićević, koji su zamolili Gračanina da oni urade elaborat, a da im ga on samo potpiše, što je Gračanin pristao da uradi.

„U elaboratu se javljaju nepravilnosti, gdje se kod PD1, na kojem se nalaze i bazen i terasa oko bazena isti označavaju kao toalet i soba, tačnije bazen je označen kao toalet, a terasa je označena kao soba, što bi išlo u korist vlasnicima ako i dalje imaju namjeru da izvrše prenamjenu poslovnog prostora u stambeni“, navodi se u dokumentu o spornom slučaju.

Gračanin se na saslušanju u policiji izjasnio da on nije znao šta potpisuje, o kojem je objektu riječ, već da je vjerovao Pavićeviću i Buriću. Sa druge strane Pavićević se izjasnio da su Burića kontaktirale Svetlana Ermolenko i Maša Lukić i zatražile elaborat za potrebe upisa, a da pošto Burić nije imao licencu zamolio je Gračanina da elaborat uradi preko njegove firme, a da je Gračanin znao šta potpisuje i o čemu je riječ.

Gračanin je nakon 10 dana, tačnije 24. februara 2020. godine podnio zahtjev za „poništavanje spornog elaborata u kojem navodi da je u istom došlo do greške i da je tu grešku potrebno ispraviti“.

Žalbe upravnika zgrade…

Upravnik zgrade „Vila Eva Lux“ Sergej Žiželjev u februaru 2020. godine podnio je zahtjev za upis u katastar nepokretnosti i to za: bazen 51m2, stambeni prostor PD8 površine 73m2 4P, stambeni prostor PD9 površine 28m2 4P, stambeni prostor PD10 površine 27m2 3P i pomoćnu zgradu površine 21m2 – “kao zajedničku nedjeljivu svojinu etažnih vlasnika zgrade”.

Taj zahtjev je odbijen rješenjem 5. marta 2020. godine koje je potpisala upravo Danijela Kavedžić. Iako se Žiželjev žalio drugostepenom organu, ali isti je odbio žalbu zbog stava da upravnik zgrade ne može biti stranka u postupku, pa je Upravni sud Crne Gore zauzeo isti stav.

Berezikov pisao i Abazoviću

Osnivač firme “GeoLand” Artem Berezikov povodom kršenja zakona u budvanskom katastru pisao je i predsjedniku Vlade Dritanu Abazoviću.

Između ostalog premijera je obavijestio da su direktor i zaposleni u njegovoj firmi radili lažne elaborate i tako pravili štetu određenim licima, a da je iz medija saznao da je jedna od te dvije osobe (Krsto Pavićević) hapšen kao navodni član organizovane kriminalne grupe (OKG) sada bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića.

Berezikov je istakao i da je bezuspješno pisao nadležnim državnim organima koji nisu adekvatno reagovali na dokaze koje je iznio.

Foto: PRESS

NIKŠIĆ PROGNOZA