Opština Žabljak spremna da obezbijedi stanove za ljekare

Opadanje nivoa zdravstvene zaštite za stanovnike opštine Žabljak, trajalo je decenijama. Od dobro opremljene zdravstvene ustanove sa porodilištem, stacionarnim liječenjem i velikim brojem ljekara specijalista, danas Žabljak ima ambulantu sa dva ljekara.

Problem je dodatno pogoršala nedavna odluka Ministarstva zdravlja da se pacijenti iz Žabljaka, na preglede magnetne rezonance, upućuju u Berane. To je izazvalo veliko nezadovoljstvo građana, jer je odlazak do Berana izuzetno komplikovan, budući da između te dvije opštine ne postoji ni jedna autobuska linija a put u kanjonu Tare je zatvoren.

To je bio razlog da predsjednik Opštine Žabljak, Radoš Žugić zatraži prijem kod ministra zdravlja, Dragoslava Šćekića.

Ministar Šćekić je uvažio razloge građana, iako je naglasio da je jedini razlog za tu odluku bio da se izbjegnu gužve i duga čekanja u Kliničko – bolničkom centru u Podgorici, kazao je predsjednik Žugić.

„Ja sam ministru predočio da građani Žabljaka imaju veliki otpor prema takvoj odluci i ministar je izrazio spremnost da se u najkraćem roku, ta odluka promijeni i građani Žabljaka preglede zakazuju u Podgorici a ponudio je i drugi modalitet, da se odrede dani u mjesecu kojima bi Ministarstvo organizovalo prevoz pacijenata od Žabljaka do Berana“.

Pred Žabljakom je turistička sezona i očekivani porst broja pacijenata. Nadležnosti Opštine kada je zdravstvo u pitanju su male ali lokalna uprava čini što može. Spremna je i da obezbijedi i stanove za ljekare, kaže predsjednik Žugić:

„Ulažemo maksimalne napore da privolimo ljekare da dođu i rade na Žabljaku. S obzirom da Opština u svom vlasništu ima i dva stana, spremni smo da odmah jedan ustupimo ljekaru koji bi došao da radi. Ministar Šćekić mi je saopštio da je teško stimulisati medicinski kadar da radi na cijelom sjeveru Crne Gore i rekao mi je da će on u trenutku kad SO Žabljak donese odluku da će taj jedan ili dva stana ustupiti ljekarima, da će Ministarstvo svoj poziv proširiti na područje BiH i Srbije, jer on smatra da će se na tom tržištu prije naći adekvatan medicinski kadar, koji bi pod ovako dobrim uslovima došao da radi na Žabljaku“.

Opština Žabljak spremna je da da svaki mogući stimulans medicinskom kadru. Uskoro će se pred odbornicima SO Žabljak, naći zahtjev Ministarstva zdravlja da se ustupi parcela za gradnju stanova za zdravstvene radnike gdje bi takođe trebalo opredijeliti i stanove za ljekare koji žele da dođu i rade u Žabljaku, zaključio je predsjedik Radoš Žugić.

​​​

Izvor: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA