Opština Pljevlja će podržati mlade porodice u rješavanju stambenog pitanja: Sufinansiranje troškova

Opština Pljevlja podržaće mlade porodice u Pljevljima u rješevanju stambenog pitanja kroz sufinansiranje troškova za kupovinu ili izgradnju objekta namijenjenog za stanovanje.

Iz Budžeta Opštine Pljevlja sufinansiraće se mlade porodice, bračni odnosno vanbračni supružnici kao i samohrani roditelji.

Sekretarijat za sport i mlade Opštine Pljevlja, je Budžetom za 2024.godinu opredijelio sredstva kojim će se sufinansirati kamate na stambene kredite za kupovinu ili izgradnju nekretnine za stanovanje (stana ili porodične kuće), shodno amortizacionom planu otplate kredita, a maksimalno do 100 eura kamate mjesečno, u periodu do deset godina.

Pravo učešća na Javni poziv imaju korisnici koji nijesu stariji od 45 godina, koji su državljani Crne Gore i da podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja.

Uslov je i da nema neizmirene poreske dospjele obaveze prema Opštini Pljevlja, da članovi porodice nemaju u svojini objekat za stanovanje na teritoriji Crne Gore, i da prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, odnosno da prethodno nisu prodali, poklonili i na bilo koji način otuđili objekat za stanovanje.

Potrebno je i dokaz da je podnosiocu zahtjeva odobren stambeni kredit od strane komercijalne banke u godini prije raspisivanja javnog poziva ili u godini raspisivanja javnog poziva, da je prethodno pribavljena prijava o početku izgradnje objekta i da je prijava početka izgradnje izvršena u godini prije raspisivanja javnog poziva ili u godini raspisivanja javnog poziva i da je vlasnik ili suvlasnik građevinskog zemljišta na kojem će se graditi stambeni objekat.

Prijave se podnose do 1. jula.

Foto: Goran Malidžan

NIKŠIĆ PROGNOZA