Opština Nikšić pozvala poslodavce da učestvuju u Programu stručnog osposobljavanja

Opština Nikšić i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavili su javni poziv za prijavu poslodavaca iz Nikšića za omogućavanje učešća svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblsti njihovog poslovanja.

„Ovaj poziv je upućen zainteresovanim preduzećima iz opštine Nikšić koja imaju potencijal da pruže stručnu obuku mladim ljudima i, ukoliko je moguće, obezbijede dugoročne prilike za zapošljavanje. Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalnog osposobljavanja mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova , u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada“, navodi se u pozivu.

Rok za prijavu je 27. oktobar, a zainteresovani se mogu prijaviti na adresu Opštine Nikšić, Njegoševa 18 – Građanski biro ili email reloadgrants.me@undp.org.

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA