Opština Mojkovac će postrožiti kontrolu trošenja novca

Opština Mojkovac mijenja Odluku o sufinansiranju sporta, a nacrt tog akta je na javnoj raspravi do danas.

Predložena je novina je da će ubuduće 70 odsto od ukupnih sredstava za sufinansiranje sporta predviđenih budžetom biti dodjeljivano klubovima, čiji je osnivač Opština. Kako piše u nacrtu, na klubove koji konkurišu za podršku iz opštinskog budžeta primjenjivaće se Pravilnik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) o kategorizaciji sportova.

Pored toga, pri dodjeli finansijske podrške iz lokalnog budžeta, vodiće se računa i o tome koliko klubovi ispunjavaju kriterijume o masovnosti i uključenosti mladih, te ravnopravnosti uključivanja muškaraca i žena. Među kriterijumima su i ostvareni uspjeh u prethodnoj godini, kao i afirmacija tradicije kroz ime kluba.

U novoj odluci predloženi su i jači mehanizmi kontrole utrošenog novca dodijeljenog klubovima.

“Sportska organizacija dužna je da dodijeljena sredstva troši namjenski, u skladu sa programom i planom trošenja sredstava i da o tome podnosi polugodišnje izvještaje ili izvještaj na zahtjev organa Opštine nadležnog za sport. Sportska organizacija dužna je da Opštini podnese završni, odnosno godišnji izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava koji je usvojila skupština te sportske organizacije… U slučaju kada sportska organizacija ne može da dokaže da su sredstva trošena namjenski, dužna je da vrati nenamjenski utrošena sredstva, a ako ne izvrši povraćaj tih sredstava ne može učestvovati na narednom javnom konkursu za sufinansiranje sportskih organizacija”, predloženo je.

Za podršku sportskim klubovim, sportsku infrastrukturu i sportske aktivnosti iz budžeta biće opredijeljeno oko 100.000 eura. Za klubove planirana je podrška od 60.000 eura. Za sportske manifestacije trebalo bi da bude potrošeno 8.000. Opština će finansirati Novogodišnji fudbalski turnir i učešće sportista na MOSI. Razvoj sporta u školama Opština će podržati iznosom od 1.500 eura. Za sanaciju i održavanje sportskih objekata opredijeljeno je 5.000 eura.

foto: Vijesti.me

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA