Opština Bar: Ugrađena nova komunalna oprema, vrijednost investicije 45.000€

Opština Bar je u sklopu ugovora o sufinansiranju sa Eko fondom realizovala investiciju nabavke i ugradnje nove komunalne opreme u vrijednosti od 45.000 eura.

„Ovaj značajan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture našeg grada obuhvatio je nabavku i postavljanje osam polupodzemnih kontejnera, čime se omogućava efikasnije upravljanje otpadom i poboljšanje higijenskih uslova u Baru. Kontejneri su namijenjeni za razdvajanje suve i mokre frakcije otpada, pružajući građanima praktičnu mogućnost da na odgovarajući način odlažu svoje otpade.

Mokra frakcija, koja uključuje organski otpad poput ostataka hrane, voća, povrća, kao i higijenski otpad, ima svoje odvojene kontejnere, dok suva frakcija, koja obuhvata papir, karton, plastiku i slično, takođe ima odvojene kapacitete za odlaganje“, piše u saopštenju Opštine. 

Navode da su ovi kontejneri postavljeni na više lokacija u gradu, kako bi se omogućio lak pristup građanima i osigurala pravilna obrada otpada.

Lokacije uključuju ulice Branka Ćalovića i Makedonsku kod pijace, Bulevar Revolucije prije nadvožnjaka, Bulevar dinastije Petrović kod zgrade Bigovića, kao i kompleksa Emerald u naselju Bjeliši. 

„U cilju bolje informisanosti i adekvatnije upotrebe novih kontejnera, doo Komunalne djelatnosti Bar je osmislilo edukativne flajere koji će pomoći adekvatnoj upotrebi kontejnera.

Opština Bar još od 2019. godine intenzivno realizuje aktivnosti u sklopu projekta zamjene posuda za komunalni otpad sa ciljem ugrađivanja što većeg broja polupodzemnih kontejnera za čije pražnjenje je u prethodnom periodu nabavljeno i specijalizovano vozilo Grajfer. Ovom investicijom unapređujemo životnu sredinu i kvalitet života naših građana, te pozivamo sve građane da aktivno učestvuju u očuvanju čistoće i ljepote našeg grada“, dodaju u saopštenju. 

Foto: Opština Bar

NIKŠIĆ PROGNOZA