Omeragić: Fakulteti da odlože ispite zakazane za dane Kurban Bajrama

Imajući u vidu da nam se obratilo više studenata islamske vjere, kojima su zakazani ispiti za srijedu, 28. jun, a to je prvi dan Kurban Bajrama, pozivamo Univerzitet Crne Gore, da u komunikaciji sa fakultetskim jedinicama, pomjere vrijeme ispita za drugi termin, kazao je portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić.

“Vjerujemo da će Univerzitet uvažiti ovaj naš apel, jer se na taj način omogućuje pripadnicima islamske vjere da nastupajući Bajram provedu u skladu s običajima svoje vjere – u radosti, sa svojim porodicama, rođacima i prijateljima“, kazao je Omeragić. 

Istakao je da „zakazivanjem ispita na dan vjerskog praznika, osim što nije u duhu međusobnog uvažavanja, krši se i član iz Ugovora o uređenju međusobnih odnosa, čiji su potpisnici Vlada Crne Gore i Islamska zajednica“.

„U Ugovoru je posebnim članom određeno da su Ramazanski i Kurbanski Bajram neradni dani za pripadnike islamske vjere. Isti član Ugovora obavezuje sve univerzitete i fakultete u Crnoj Gori (državne i privatne) da se za vrijeme islamskih vjerskih praznika ispiti ne održavaju. Smatramo da je u interesu građanske i multietničke Crne Gore da se uvaži apel o odlaganju ispita za vrijeme svetkovanja Kurban Bajrama. U suprotnom, desiće se da institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori svjesno ulaze u kršenje Ugovora između Vlade i Islamske zajednice, čime se zadire u osnovna ljudska prava i slobode koje jemči Ustav”, kazao je Omeragić.

foto:BS

NIKŠIĆ PROGNOZA