Ojačana saradnja sa Europolom

Dobra saradnja koju je Crna Gora ostvarila u oblasti bezbjednosti, migracija, upravljanja granicom i readmisijom prepoznati su i akcentovani u Šestom izvještaju Evropske komisije o praćenju bezviznog režima EU sa zemljama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.

U saopštenju MUP-a ističu da se Crna Gora pozitivno angažovala sa Evropskom unijom na implementaciji Akcionog plana EU o Zapadnom Balkanu.

U izvještaju je naglašeno da je borba sa iregularnim migracijama unaprijeđena formiranjem nove jedinice za suzbijanje krijumčarenja ljudi i prekograničnog kriminala u Sektoru granične policije, koja povećava kontrolu ilegalnih graničnih prelaza.

Takođe, ojačani su kapaciteti sistema azila i namijenjena značajna izdvajanja iz državnog budžeta za proširenje kapaciteta za prihvat. Crna Gora je nastavila da sarađuje sa državama članicama u ovoj oblasti, a uz podršku EUAA formirana je jedinica koja se bavi informacijama o zemlji porijekla, razvijeni moduli obuke i izrađene Standardne operativne procedure kako bi se pojednostavile procedure u oblasti azila.

„Zahvaljujući novom Sporazumu o statusu operativnih aktivnosti koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex), koji su potpisale Crna Gora i EU, omogućeno je raspoređivanje Frontexa bilo gdje na teritoriji Crne Gore što predstavlja značajno unapređenje saradnje u odnosu na prethodni Sporazum. Saradnja sa Europolom je intenzivirana i ojačana, posebno kroz EMPACT. Četiri jedinice policije, uključujući Finansijsko obavještajnu jedinicu i jedinicu zaduženu za borbu protiv organizovanog kriminala, imaju direktan pristup sigurnom komunikacijskom kanalu Europol SIENA, što omogućava brzu, sigurnu i efikasnu razmjenu informacija sa Europolom i državama članicama Evropske unije“, naglašavaju u saopštenju.

Crna Gora je napravila i dobar napredak u implementaciji Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu.

„Takođe, uloženi su napori na ispunjavanju prethodnih preporuka Komisije. Tako je 31. decembra 2022. godine prekinut program ekonomskog državljanstva, što je bila preporuka iz Petog izvještaja u okviru Mehanizma suspenzije viza, a nastavljeno rješevanje zahtjeva podnesenih u prethodnom periodu uz naknadne i sveobuhvatne provjere“, istaknuto je u izvještaju.

Foto: MUP CG

NIKŠIĆ PROGNOZA