Ojačaće saradnju između zdravstva, veterine i zaštite životne sredine

Crna Gora je posvećena jačanju saradnje između sektora zdravstva, veterine i zaštite životne sredine, poručeno je sa Regionalne konferencije o „Jednom zdravlju“ čiji je domaćin bio Institut za javno zdravlje (IJZ).

Kako je saopšteno iz IJZ-a, „Jedno zdravlje“ predstavlja holistički pristup razumijevanja i rješavanja pitanja vezanih za zdravlje, koji prepoznaje neraskidivu vezu između zdravlja ljudi, životinja, biljaka i okoline.

„Osnovna ideja ovog koncepta je da su ovi različiti aspekti zdravlja međusobno povezani i da se promjene u jednom od ovih domena mogu odraziti na zdravlje u drugim“, piše u saopštenju.

Na konferenciji, koja je organizovana u Bečićima, učestvovali su predstavnici instituta za javno zdravlje Vojvodine i Sjeverne Makedonije, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Fakulteta veterinarske medicine u Skoplju.

Učesnici konferencije su bili i predstavnici Specijalističke veterinarske laboratorije, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Agencije za zaštitu životne sredine, kao i WHO iz Kopenhagena i Instituta Superiore di Sanita iz Rima.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Obradović je, na otvaranju konferencije, rekao da ona predstavlja važan korak ka ostvarivanju integralnog pristupa zdravstva i zaštite prirode, i istakao da je Crna Gora ponosna što može da bude dio tog globalnog napora.

Obradović je kazao da Ministarstvo zdravlja prepoznaje koncept “Jednog zdravlja” kao ključnu strategiju za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva, uz istovremeno očuvanje prirode i životne sredine.

Zato su, kako je naveo, posvećeni jačanju kapaciteta tog pristupa i podržavaju razmjenu znanja i iskustava između različitih sektora.

„Takođe, ohrabrujemo saradnju između naučnih institucija, zdravstvenih stručnjaka, veterinarskih službi i sektora za zaštitu životne sredine, kako bismo zajedno radili na prevenciji i suzbijanju bolesti koje mogu uticati na ljude, životinje i prirodu”, istakao je Obradović.

Šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO )u Crnoj Gori, Mina Brajović, podsjetila je na povezanost između zdravlja čovjeka, životinja i životne sredine, i istakla da je insistiranje na pristupu “Jedno zdravlje” prilika, ali i nužnost u post-pandemijskom svijetu.

„Ako imamo na umu da je 60 odsto infekcija u humanoj populaciji životinjskog porijekla, i da su od pet novih oboljenja svake godine tri životinjskog porijekla, u kontekstu sveprisutnih klimatskih promjena, intezivnog globalnog saobraćaja i demografskih procesa, koordinacija, multisektorska saradnja i široka partnerstva su imperativ“, navela je Brajović.

Kako je kazala, ulažući u integrisani nadzor i holistički, integrisani zdravstveni sistem, kao i kapacitete za bezbjednost hrane, kontrolu antimikrobne rezistencije, kontrolu epidemija zoonoza, vektorskih oboljenja – ulaže se u bezbjednu i zdravu budućnost za sve.

Direktor IJZ Igor Galić rekao je da konferencija pruža dragocjenu priliku da razmjenjuju iskustva i najbolje prakse sa kolegama iz regiona i širom svijeta.

Prema njegovim riječima, kroz dijalog i saradnju mogu se razviti efikasnije strategije za suočavanje sa pandemijama, zaštititu životne sredine i unapređenje zdravlja svih građana.

Galić je kazao da je, kao direktor IJZ, ponosan na njihovu posvećenost principu “Jednog zdravlja”.

Kako je naveo, taj pristup, koji se fokusira na međusobno povezane aspekte zdravlja ljudi, životinja i okoline, postao je neophodan u današnjem vremenu.

„Ujedinjeni u principu “Jedno zdravlje”, možemo postići mnogo. Zajedno možemo da izgradimo održivije, zdravije i bezbjednije društvo za sve nas i za buduće generacije”, poručio je Galić.

Iz IJZ-a su kazali da su zdravlje ljudi i životinja neraskidivo povezani, i da su bolesti koje se prenose sa životinja na ljude često uzrokovane promjenama u načinu na koji ljudi komuniciraju sa prirodom i životinjama.

Osim toga, kako su naveli, stanje okoline ima ogroman uticaj na zdravlje ljudi, jer zagađenje vazduha, vode i tla može izazvati ozbiljne bolesti.

„Stoga je Crna Gora prepoznala ozbiljnost izazova s kojima se suočavamo i posvećena je jačanju saradnje između sektora zdravstva, veterine i zaštite životne sredine“, naglasili su iz IJZ-a.

Prema njihovim riječima, Vlada i institucije sprovode politike i mjere usmjerene na unapređenje javnog zdravlja i zaštite okoline.

„Što se ogleda u naporima u kontroli zaraznih bolesti, monitoringu životinjskih populacija i očuvanju prirodnih resursa“, piše u saopštenju.

Foto: IJZ

NIKŠIĆ PROGNOZA