Od 72 sumnje na korupciju, ASK utvrdila šest ugrožavanja javnog interesa

Agencija za sprječavanje korupcije za sedam godina imala je 72 prijave o sumnji na korupciju za oblast javnih nabavki. U tom periodu ASK je uspjela da okonča 36 postupaka i da u šest slučajeva utvrdi postojanje ugrožavanja javnog interesa, koje upućuju na postojanje korupcije. Ostali nadležni organi su u dva postupka su utvrdili nepravilnosti.

Ti podaci se navode u „Analizi postupaka iz oblasti javnih nabavki za period 1. 01. 2016 – 1. 01. 2023“, koji je ASK danas objavila.

U analiziranom periodu Agenciji za sprječavanje korupcije zviždači su podnijeli ukupno 750 prijave o sumnjama na korupciju, dok je Agencija po službenoj dužnosti pokrenula još 58 postupaka u svim oblastima.

Od toga su se 72 prijave odnosile na sumnju na korupciju u javnim nabavkama.

“Broj postupaka utvrđivanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije vezano za oblast javnih nabavki od ukupnog broja prijava zviždača i postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti iznosi oko 8,50% (70 prijava i 2 ex officio), a odnosi se na nepravilnosti iz oblasti javnih nabavki kako u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima čiji je većinski vlasnik ili osnivač država, odnosno opština, tako i u državnim organima i ostalim institucijama na državnom i lokalnom nivou”, navodi se u Analizi ASK-a.

U dokumentu stoji da je od ukupno 72 postupaka koja su se odnosila na oblast javnih nabavki, do sada Agencija za sprječavanje korupcije 36 postupaka okončala i u šest postupaka utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

“Ostali nadležni organi su postupali u 10 slučajeva od kojih su do sada u dva postupka utvrđene nepravilnosti (u oba slučaja Uprava za inspekcijske poslove — Inspekcija za javne nabavke) pozitivno okončana, dok je pet postupaka u toku pred nadležnim tužilaštvima u skladu sa članom 57 stav I Zakona o sprječavanju korupcije”, navodi ASK.

Agencija je, kako stoji u dokumentu, svim institucijama kod kojih je utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije dala preporuke za otklanjanje korupcijskih rizika, odnosno uputila institucije šta treba preduzeti da bi se ugrožavanje javnog interesa spriječilo.

“Tri četvrtine svih preporuka koje su date od strane Agencije je realizovano, dok u onim slučajevima gdje su se institucije oglušile, tj. nijesu postupile po datoj preporuci (jedna četvrtina preporuka), Agencija je postupila u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, odnosno u smislu čl.53 stav 2 Zakona o sprječavanju korupcije”, poručuju iz ASK-a.

Ističu i da su javne nabavke jedna od oblasti posebnog rizika u smislu sprečavanja korupcije.

“Kako je korupcija zloupotreba povjerene moći za sticanje vlastite koristi, a kako je interakcija između javnog i privatnog sektora posebno osjetljiva na pojavu sukoba interesa i korupcije, pravno uredenje oblasti javnih nabavki od velikog je značaja za pitanja suzbijanja ovih pojava. Dodatno, pitanje sprovodenja postupka javnih nabavki, te izbor najboljeg ponudača moraju biti razumno razradeni u zakonu kako ne bi bio ostavljen neopravdani prostor za pojavu sukoba interesa i korupcije. Osnovni principi koji smanjuju opasnost od pojave sukoba interesa u prvom redu su transparentnost, konkurentnost i mehanizmi kontrole samih postupaka javnih nabavki”, stoji u Analizi.

ASK u Analizi zaključuje i da su zviždači podjednako prijavljivali nepravilnosti u postupcima javnih nabavki kako u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima čiji je većinski vlasnik ili osnivač država, odnosno opština tako i u državnim institucijama.

Izvor, foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA