Obuka jednog pilota helikoptera za gašenje požara državu košta 150.000 eura

Obuka jednog pilota za upravljanje helikopterom za gašenje požara državu košta oko 150.000 eura, dok je ta obuka za pilota koji upravlja protivpožarnim avionom iznosi oko 100.000 eura. Obuke i licenciranje vrše se po strogim međunarodnim kriterijumima koje su pod nazorom Agencija za civilno vazduhoplovstvo, saopšteno je Portalu RTCG iz Ministastva unutrašnjih poslova (MUP).

Kako kažu, prijemom dvojice pilota, Avio-helikopterska jedinica (AHJ) raspolaže sa dovoljnim brojem pilota helikoptera za obavljanje svih postavljenih zadataka u predstojećoj požarnoj sezoni.

„Da bi kopilot, odnosno pilot helikoptera u AHJ mogao ga izvršava zadatke, mora da posjeduje najmanje dozvolu CPL (komercijalna dozvola – licenca), minimum 200 sati (kopilot), odnosno 500 sati (vođa vazduhoplova) ukupnog naleta na helikopteru, da ima upisan tip na predmetom helikopteru“, pojašnjavaju iz MUP-a u odgovoru na naša pitanja.

Za dobijanje osnovne CPL (komercijalne dozvole-licence) potrebno je položiti 12 teorijskih ispita i ostvariti oko 200 sati naleta na helikopteru, a procijenjena vrijednost za obuku helikoptera do nivoa CPL je oko 150.000 eura, rekli su nam uz MUP-a.

Avio-helikopterska jedinica trenutno ima tri pilota protivpožarnih aviona, a iz MUP-a kažu da je ovaj broj dovoljan da spremno dočekamo protivpožarnu sezonu, te da rade na povećanju broja pilota.

Da bi pilot protivpožarnog aviona u Avio-helikopterskoj jedinici mogao da izvršava operacije gašenja požara iz vazduha, pored dozvole profesionalnog pilota aviona CPL, mora imati najmanje 500 sati naleta na avionu, upisano ovlašćenje za letenje na klasi aviona AT 802/802A i završenu obuku za gašenje požara iz vazduha.

„Sva ova zvanja i ovlašćenja stiču se u ovlašćenim letačkim organizacijama koje su prihvaćene od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore. Procijenjena vrijednost obuke za pilota, koji ima CPL i 500 sati naleta, da bi mogao da izvršava operacije gašenja požara je oko 100.000 eura“, pojasnili su nam iz MUP-a.

 Ugovori potpisani, do jula tri aviona i jedan helikopter

Iz MUP-a su kazali da su ugovori za servisiranje, opravku i nabavku rezervnih djelova za vazduhoplove potpisani.

„Realizacija ovih ugovora zavisi isključivo od proizvođača vazduhoplova. Ukoliko se budu poštovali ugovoreni rokovi očekujemo da tokom jula budu u upotrebi jedan helikopter i tri aviona. U skladu sa potpisanim ugovorom za drugi helikoter, može se očekivati da on bude operativan tokom avgusta“, saopšteno nam je iz MUP-a.

Dodaju da su dva helikoptera Bell 412, Ministarstva odbrane/Vojske Crne Gore osposobljeni za gašenje požara, i podsjećaju da je Vlada Crne Gore usvojila Informaciju o potrebi nabavke dva višenamjenska helikoptera.

„Takođe, planiramo da u narednom periodu u zavisnosti od budžetskih sredstava pokrenemo postupak za potpisivanje okvirnih sporazuma sa inostranim pružaocima usluga i nabavljačima rezervnih djelova, što bi značajno uticalo na kontinuirano održavanje i povećanje operativnosti Avio-helikopterske jedinice“ kažu u MUP-u.

Podsjećaju da u slučaju da požari budu prevazilazili kapacitete za reagovanje, Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a može tražiti međunarodnu pomoć za gašenje požara preko Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, NATO-a i bilateralno.

Od 200 vozila ispravno 160 

Službe zaštite i spašavanja koje su organizovane u svim opštinama na području Crne Gore, osim u opštinama Tuzi i Zeta, imaju oko 660 vatrogasaca-spasilaca i oko 200 vozila, a kako su nam kazali iz MUP-a, od toga je tehnički ispravnih oko 160 vatrogasno-spasilačkih vozila.

Direktorat za zaštitu i spašavanje ima pet dronova, za čije rukovanje je osposobljeno sedam osoba.

„Dronovi služe za izviđanje, pretragu, snimanje terena prilikom spašavanja, pojave požara, poplava, saobraćajnih udesa i drugih nesreća. Za njihovo upravljanje obučeno je sedam službenika Direktorata za zaštitu i spašavanje. Takođe, posjedujemo i multifunkcionalni robotički sistem koji predstavlja specijalizovani vid opreme za višestruku namjenu za potrebe sistema zaštite i spašavanja i koji se može koristiti u slučaju gašenja šumskih požara, itd“, kazali su iz MUP-a.

Navode i da Direktorat za zaštitu i spašavanje posjeduje, između ostalog, i mobilni bazen za vodu koji može da se koristi za punjenje vedra, koji nosi helikopter prilikom gašenja požara.

Izvor: RTCG

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA