Obrazovali dio mješovite komisije za sprovođenje Temeljenog ugovora

Vlada je donijela odluku o obrazovanju dijela mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Kako se navodi u saopštenju Vlade, tu komisiju čine predstavnici Vlade.

Zadatak komisije je, kako se dodaje, praćenje primjene ugovora i unapređenje saradnje između ugovornih strana, a u cilju sveukupnog duhovnog i materijalnog razvoja čovjeka, nacionalne tradicije zajednice i promovisanja opšteg dobra.

Na današnjoj sjednici donijeta je uredba o izmjenama uredbe o viznom režimu.

Kako se navodi, Crna Gora je u potpunosti okrenuta i posvećena evropskoj integraciji kao ključnom vanjskopolitičkom prioritetu i, u skladu sa tim opredjeljenjem, izmjene uredbe o viznom režimu obezbjeđuju dalje usklađivanje vizne politike Crne Gore sa Evropskom unijom (EU).

Dodaje se da se izmjenom zvanični naziv Nizozemske usklađuje sa odlukom nizozemskih vlasti usvojenom početkom 2020. godine.

“Propisuje se obaveza posjedovanja vize prilikom ulaska, prelaska preko teritorije i boravka u Crnoj Gori za državljane Ekvadora. Izvršene su i korekcije koje se tiču ulaska Hrvatske u Šengen zonu 1. januara”, rekli su iz Vlade.

Vlada je donijela odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera, utvrđenih odlukama Savjeta EU, s obzirom na stanje u Gvineji.

“Odlukom se Crna Gora pridružuje ovim mjerama, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa EU, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike”, navodi se u saopštenu.

Vlada je donijela i odluku o prestanku važenja odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

“Imajući u vidu da je Savjet EU prvi put donio Odluku o uvođenju ovih mjera 17. marta 2014. godine koja je u više navrata mijenjana, i da je Vlada na sjednici od 15. februara donijela novu odluku, a odluku o njenim izmjenama i dopuni na sjednici od 26. aprila, čime izvršeno je suštinsko usklađivanje sa desetim paketom sankcija EU, bilo je neophodno stavljanje van snage ranije važeće odluke”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o obrazovanju koordinacionog tjela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja EU.

Kako se dodaje, zadaci koordinacionog tijela su da prati i razmatra sprovođenje Deklaracije u oblasti obrazovanja i predlaže mjere i aktivnosti radi povećanja broja Roma i Egipćana na svim nivoima obrazovanja, u oblasti stanovanja, zdravlja, zapošljavanja, rješavanja pravnog statusa, kao i zaštite od diskriminacije.

Koordinaciono tijelo, kako se navodi, broji sedam članova, na čelu sa predsjednikom, načelnikom Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Sokoljom Beganajem.

Na sjednici je usvojen izvještaj o radu na prioritetnom infrastrukturnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za prošlu godinu s izvještajem o radu društva za prošlu godinu.

Iz Vlade su rekli da je Naučno-tehnološki park osnovan sa ciljem pružanja podrške i jačanja potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visoko-tehnološkim djelatnostima.

“Takode, poseban aspekt djelovanja Nacionalno-tehnološkog parka je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata”, dodaje se u saopštenju.

U diskusiji je naglašeno da će Nacionalno-tehnološki park potpuni potencijal za programske aktivnosti ostvariti tek nakon završetka građevinskih radova na objektu i sticanja infrastrukturnih uslova za pružanje ove vrste podrške.

“U cilju kreiranja preuslova za programske aktivnosti Nacionalno-tehnološkog parka od suštinskog je značaja podrška kroz projekat pod nazivom „Norveška za vas“ koji finansira Ambasada Norveške, a implementira Kancelarija UNDP-a u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su u sklopu tog projekta aktivnosti tokom prošle godine bile brojne.

Među aktivnostima izdvajaju se: strateški plan razvoja Nacionalno-tehnološkog parka za period od pet godina, studija pre-izvodljivosti za Kancelariju za tehnološki transfer, podrška kreiranju usluga Nacionalno-tehnološkog parkapodrška za kreiranje javnog poziva za buduće stanare i obuke zaposlenih.

Navodi se da je Vlada dala saglasnost na plan aktivnosti društva za ovu godinu za čije finansiranje je planirano 348.357 EUR, od čega je Zakonom o budžetu opredijeljeno 300 hiljada EUR, a preostali iznos od 48.357 EUR planiran je iz eksternih izvora – donacija.

Izvor: RTCG

Foto: gov.me

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA