Obračun sa korupcijom moguć i bez formiranja specijalnog suda

Obračun sa korupcijom na visokom nivou moguć je i bez formiranja specijalnog suda, ali je potreban profesionalan i stručan sudijski kadar, poručuje advokat Veselin Radulović. Iz Građanske alijanse upozoravaju da eventualno formiranje specijalnog suda, koje je najavljeno iz pokreta Evropa sad, ne bi garantovalo uspjeh, a zahtijevalo bi velika sredstva. Postavilo bi se, kažu, i pitanje ko bi radio u tom sudu, a ko imao nadzor nad tom institucijom.

Da formiranje specijalnog suda ne bi dovelo do ozbiljnijih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala smatra advokat Veselin Radulović. Crnoj Gori je kaže, potrebno profesionalno i nezavisno pravosuđe, odnosno profesionalne i nezavisne sudije.

„Njih ima u crnogorskom pravosuđu samo treba obaviti kvalitetnu selekciju i ti ljudi koji su kvalitetan i ozbiljan kadar da obavljaju te poslove. Moje je mišljenje da je moguće kvalitetno se suprotstaviti najtežim oblicima kriminala i na način koji ne podrazumijeva formiranje specijalnog suda. Nije važno kakav je sud važno je kakve su sudije koje sude“, kazao je Radulović.

Radulović napominje i da se ideja o formiranju specijalnog suda kao preduslova za efikasniju borbu protiv korupcije i kriminala može tumačiti i kao politički marketing.

„Možda bi i ta priča o formiranju sudova oduzela previše vremena, energije pa i sredstava da se predstavi kao postojanje volje da se uđe u ozbiljnu borbu sa organizovanim kriminalom i mislim da to ne bi bilo dobro ako bi se sve svelo na politički marketing u kom kontekstu se možda može tumačiti izjava funkcionera Pokreta Evropa sad“, kazao je Radulović.

Formiranje specijalog suda u cilju efikasnije borbe protiv visoke korupcije nije jedino rješenje i ne garantuje uspjeh, poručuje Pavle Čupić iz Građanske alijanse. Potrebno je, ističe, obezbijediti druge neophodne uslove, efikasniju saradnju između nadležnih organa, adekvatniju zakonsku regulativu kao i jačanje svijesti građana o štetnosti tih pojava.

„Specijalni sudovi mogu biti skupi za osnivanje i održavanje, zahtijevaju obučeno osoblje, specijalnu opremu i posebne procedure, mogućnost zloupotrebe jer sudije i tužioci imaju šira ovlašćenja u pogledu istrage i procesuiranja, manjak odgovornosti, jer specijalni sudovi mogu biti nezavisni od drugih organa vlasti što može dovesti do manjka odgovornosti odnosno nadzora nad njihovim radom“, kazao je Čupić.

Čupić dodaje da je osnivanje specijalnog suda i ozbiljan institucionalni izazov.

„Postavlja se pitanje ko bi sudio u ovim predmetima, da li će to raditi postojeće sudije. Ako će se to raditi sa postojećim sudijama koje su već radno angažovane onda je u pitanju efikasan rad. U svakom slučaju, efikasna borba protiv korupcije i kriminala zahtijeva sveobuhvatni pristup koji uključuje ne samo sudsku već i zakonodavnu i izvršnu vlast kao i civilno društvo i medije“, kazao je Čupić.

Podsjećamo, jedan od funkcionera Evrope sad Andrej Milović saopštio je da bi specijalni sud bio isključivo zadužen da predmete organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina.

Izvor: RTCG

Foto: pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA