Objavljen izvještaj sa kog je skinuta oznaka tajnosti: Za dvije godine preko 350 slučajeva nasilja u školama

Tokom školske 2019/2020 godine evidentiran je 191 slučaj nasilja u osnovnim školama i 97 u srednjim.

Tokom 2020/2021 evidentirano 47 slučajeva nasilja u osnovnim školama i 21 slučaj nasilja u srednjim školama i to vršnjačkog nasilja 35 slučajeva u osnovnim školama, a u srednjim 14.

To stoji u završnom izvještaju o sprovođenju Programa za suzbijanja vršnjačkog nasilja i vandalizma sa kojeg je juče skinuta oznaka tajnosti, a Vlada danas objavila.

U dokumentu koji je Vlada objavila danas nema podataka koji bi morali biti označeni stepenom tajnosti interno više od godinu.

Napominje se da je obaveza škola bila da sve slučajeve nasilja evidentiraju u MEIS aplikaciji.

„Školske 2019/2020. godine evidentirano je 28 slučaja vandalizma u osnovnim srednjim školama, dok su školske 2020/2021. godine evidentirana samo dva slučaja vandalizma u osnovnim školama. Podaci ukazuju da je broj evidentiranih slučajeva značajno manji uzevši u obzir okolnost da se rad ustanova odvijao u kontekstu pandemije kovid-19“, stoji u završnom izvještaju.

Prema izvještaju, sprovedeno je 91 odsto planiranih aktivnosti (22), djelimično provedeno 4,5 odsto (1), a nerealizovana jedna.

„Vršnjačko nasilje se najčešće opisuje kao ponavljano nasilno ponašanje prema nemoćnijem vršnjaku. Čini ga ponavljanje bar dva do tri puta raznih oblika nasilja, u kraćem ili dužem vremenskom periodu, starijeg djeteta nad mlađim, više djece nad jednim ili jačeg djeteta nad slabijim“, stoji u izvještaju.

U cilju prevencije u odnosu na vršnjačko, i nasilje uopšte, preporučuje se u izvještaju, kao i na vandalizam u obrazovno-vaspitnim ustanovama u narednom periodu je potrebno nastaviti praćenje ovih pojava u sardnji sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, Zavodom za školstvo, Upravom policije, centrima za socijalni rad i lokalnom zajednocom.

„Potrebno je uprave obrazovno-vaspitnih ustanova informisati o obavezi blagovremenog evidentiranja podataka u MEIS, primjeni uputstva „Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije u slučajevima pojave nasilja“, saradnji sa centrima za socijalni rad, održavnju časova odjeljenjske zajednice na predložene teme. Takođe, neophodno je unaprijediti MEIS, realizovati odgovarajuće obuke zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama, promovisati besplatnu telefonsku liniju, unaprijediti tehničku i fizičku zaštitu objekata obrazovno-vaspitnih ustanova, kao i izradu planova zaštite, podstaći saradnju sa Upravom policije i lokalnim zajednicama, kao i kancelarijama UNICEF-a i UNODC-a“, piše u izvještaju.

Predloženo je i sprovođenje analize iz MEIS baze i osmišljavanje preporuka, razvijanje sistema izvještavanja iz MEIS baze koji se odnose na prevenciju, te odabir prioritetnih škola za intervenciju i jačanje kroz obuke, praćenje, coaching, monitoring, animaciju i participaciju učenika, uz timski odnos, uprave, zaposlenih, Zavoda za školstvo, centara za socijalni rad.

Foto: Shutterstock

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents