NVO Media tim: Sa žiteljima RE naselja razgovarano o diskriminaciji

U sklopu realizacije projekta ,,Za punu inkluziju RE populacije u našem društvu“ NVO Medija tim organizovao je info sesije u romskim naseljima sa žiteljima romskih i egipćanskih (RE)E naselja i mladima RE zajednice.


„Na sesijama je razgovarano sa žiteljima RE naselja o slučajevima diskriminacije sa kojima se sreću mladi RE populacije ,prepoznavanju svih oblika diskriminacije kojima su oni svakodnevno izloženi i mehanizmima institucijalne podrške u cilju zaštite njihovih gradjanskih prava. Mladi romske i egipćanske zajednice su učestvovali na sesijama koje su imale za cilj povećanje svijesti kod mladih o značaju školskog obrazovanja kroz mentorsku podršku mladim romima i egipćanima u učenju stranih jezika. Sloganom,,STOP !DISKRIMINACIJI MLADIH RE ZAJEDNICE“ upućena je poruka nadležnima da su Romi i Egipćani punopravni članovi ove zajednice sa željom da se ubrza njihova inkluzija u savremeno društvo“, saopšteno je iz NVO Media tim.

Pojašnjavaju da je opšti cilj projekta je doprinos poboljšanju socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Nikšiću, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva.


„Sprečavanje sigmatizacije i diskriminacije RE populacije kroz promovisanje nacionalnog i etničkog identiteta pripadnika/ca romske i egipćanske populacije u Nikšiću. U nastavku realizacije ovog projekta organizovaćemo edukativne radionica sa učenicima osnovnih škola o socijalnoj i kulturnoj inkluziji,kojim će se smanjiti etničku distance izmedju mladih RE populacije i mladih ne-romske populacije u Nikšiću. Organizovaćemo tribine za roditelje učenika većinske populacije sa ciljem smanjenja negativni socijalni stavovi (etnička distanca) prema romskoj i egipćanskoj djeci i odraslima. Realizovaćemo istraživanje o socijalnoj i kulturnoj inkluziji RE populacije i okrugli sto ,,Etnička distanca i interkulturalizam“ o socijalnoj inkluziji i smnjenju etničke distance prema mladim RE ,na kojem će biti promovisan Informator o socijalnim pravima i kulturnoj posebnosti mladih RE zajednice. Ovaj projekat realizujemo uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinskih prava Vlade Crne Gore“, navela je u saopštenju profesorica Snežana Danilović, projekt koordinatorka NVO Media tim.

foto:NVO Media tim

NIKŠIĆ PROGNOZA