NVO Eko tim: Zaštita gornjeg toka rijeke Ćehotine – prilika za prirodu i ljude

Proglašenje Parka prirode “Gornji tok rijeke Ćehotine” doprinijelo bi poboljšanju stanja i imalo pozitivan uticaj na postizanje neophodnog balansa između zaštite i korišćenja prirodnih resursa. Uspostavljanjem zaštićenog područja povećao bi se udio teritorije kojim se upravlja sa ciljem zaštite biodiverziteta i održivog ekonomskog i društvenog razvoja. Pored toga, doprinijelo bi se očuvanju Otilovićkog jezera kao značajnog izvora vodosnabdijevanja građana Pljevalja, te time osiguralo poštovanje osnovnog ljudskog prava na bezbjednu vodu za piće.

To je jedan od zaključaka socio – ekonomske analize za predloženi Park prirode „Gornji tok rijeke Ćehotine“, koju je izradila NVO Eko-tim uz podršku vodeće svjetske organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy.

“Zaštita Ćehotine veoma je bitna ne samo za zaštitu prirodnih vrijednosti već i kao podsticaj za razvoj održivih ekonomskih aktivnosti i oživljavanje područja, uz adekvatno korišćenje mehanizama podrške i razvoj kapaciteta. Tradicionalni načini korišćenja resursa i zemljišta neće biti onemogućeni već će se kroz upravljanje parkom prirode osigurati bolja primjena postojećih propisa i bolje performanse ekonomskih aktivnosti u odnosu na životnu sredinu”, istakao Milija Čabarkapa, izvršni direktor nevladine organizacije Eko-tim.

Takođe, socio-ekonomska analiza je pokazala da je veoma značajan potencijal budućeg Parka prirode “Gornji tok rijeke Ćehotine” da doprinese razvoju sada zapostavljenog ruralnog područja a time i održivosti lokalnog razvoja kroz alternative ekonomskim aktivnostima koje su povezane sa viskom stepenom zagađenja i intenzivnom eksploatacijom prirodnih resursa. Kao što pokazuju primjeri koristi koje donose zaštićena područja u zemlji i regionu, eko-turizam i turizam zasnovan na prirodi mogu stimulisati lokalni ekonomski rast, omogućavajući uključivanje lokalnih zajednica. Interesovanje turista za eko-turizam, seoski i ribolovni turizam u Pljevljima i području gornjeg toka Ćehotine je evidentno, uz trend rasta broja turista i noćenja.

“Prema stavovima iznesenim u toku pripreme socio-ekonomske analize, predstavnici institucija, preduzeća i organizacija upoznati su ili su bili uključeni u proces proglašenja i podržavaju uspostavljanje Parka prirode u gornjem toku Ćehotine, uz naglašavanje određenih pitanja od značaja za upravljanje i zaštitu interesa lokalnog stanovništva. Nepodijeljen je stav da bi zaštita ovog područja i adekvatno upravljanje donijela višestruke koristi, otvorila razvojne mogućnosti i unaprijedila uslove u okruženju”, navodi Čabarkapa.

Uspostavljanje zaštićenog područja u gornjem toku Ćehotine u skladu je sa vizijom održivog razvoja Crne Gore i bitan je korak ka boljem očuvanju vrijednih ekosistema u opštini Pljevlja nasuprot višedecenijskom razvoju koji je degradirao životnu sredinu i generisao značajne negativne posljedice po zdravlje stanovništva.

Rad na zaštiti gornjeg toka rijeke Ćehotine se sprovodi u okviru regionalne inicijative “Zajedno za rijeke” koja je pokrenuta od strane The Nature Conservancy u saradnji sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

NIKŠIĆ PROGNOZA