NVO Alfa centar uručio donaciju Domu za stare u Nikšiću

Nevladina organizacija (NVO) Alfa centar danas je uručila donaciju Domu za stare u Nikšiću. Donacija u vrijednosti od 3.000 eura sastoji se od 12 antidekubitnih dušeka, sedam stočića za ishranu, kao i sedam paravana. Pored toga, obezbijeđena je interaktivna pametna tabla, razne društvene igre kao i didaktički materijal.

Direktor Alfa centra, Miloš Perović, ističe da su ovom donacijom htjeli da korisnicima uljepšaju boravak, a i u narednom periodu nastojaće da pomognu ovoj ustanovi.

,,Pored ove donacije imaćemo par radionica, odnosno veče društvenih igara koje ćemo zajedno sa našim volonterima sprovesti i poslati sliku da je Dom za stare mjesto za druženje, jer se nekako kod nas Dom za stare povezuje sa bolnicom, što mislim da nije tako, već je mnogo više. Vjerujem da će ovom donacijom Dom za stare imati bolje uslove da pruži ono što korisnici zahtjevaju i pruži što bolju njegu”, kazao je Perović.

Direktorica Doma za stare, Jelena Banjević, izrazila je veliku zahvalnost na uručenoj donaciji, ističući da će ona doprinijeti unapređenju kvaliteta pružanja usluga korisnicima, kojih je na odjeljenju za demenciju 10.

,,Ova donacija za nas predstavlja nešto posebno zato što se naših korisnika i zaposlenih sjete humani ljudi. Mi trenutno imamo četiri odjeljenja koja su otvorena – gerijatrije, palijativne njege demencije, i psiho gerijatrije. Iskoristila bih priliku da pozovem aktere društvene zajednice da nam pomognu koliko su u mogućnosti, jer je ovo ustanova koja je nedavno otvorena”, kazala je Banjević.

Korisnik usluga Doma za stare, Miro Gvozdenović, od samog početka se nalazi u ustanovi i kako ističe, uslovi su odlični, a ovakve i slične donacije uvijek su dobrodošle.

,,Ovdje je sve super, uslovi su odlični, a zaposleni se trude da nam kroz razne aktivnosti upotpune dan.

U Domu za stare trenutno boravi 80 korisnika, dok mjesta ima za 208 lica, od čega 104 za raseljena i interno raseljena lica kojih trenutno ima osam.

Vanja Todorović
Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA