Novaković Đurović: Crna Gora će preduzeti adekvatne mjere za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović učestvovala je na javnoj debati “Klimatske promjene – Moćan motor ekonomske transformacije u Crnoj Gori” koju je organizovao Ekonomski fakultet u Podgorici, u okviru serije događaja ove nedjelje posvećenih održivom razvoju, pod nazivom „Nedjelja održivosti“. Ona je tom prilikom istakla da će Crna Gora nastaviti da razvija odgovore na politiku klimatskih promjena i da će preispitivati naš napredak ka ciljevima, u skladu sa obavezama Crne Gore prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i Pariškom sporazumu.

“Strateško opredjeljenje Crne Gore je da ekonomski razvoj zasniva na principima dekarbonizacije i zelene tranzicije. Odlučni smo da dostignemo zelenu i pravednu, pravičnu tranziciju, ali smo i svjesni izazova sa kojima se suočavamo kada je riječ o održavanju makroekonomske stabilnosti, ubrzanju ekonomskog rasta uz poštovanje i očuvanje prirodnog i ljudskog kapitala.”

Kako bi se suočila sa ovim izazovima, pojasnila je Novaković Đurović, Crna Gora će morati da preduzme adekvatne mjere za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama, kao što su investiranje u obnovljive izvore energije, prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje, razvoj infrastrukture otporne na klimatske promjene i unapređenje sistema upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa.

“Proces tranzicije na niskokarbonsku ekonomiju je kontinuiran i dugotrajan, i obuhvata cijelo društvo. Zato moramo razmišljati o svakom pojedincu, kao i o porodicama svih onih koji su uključeni u tranziciju. Ključan je balanas, društveni dijalog, transparentnost, divesifikacija privrede (energetike i bilo koje druge proizvodnje), zadovoljenje socijalnih potreba, ali i inkluzivnost, da niko ne bude izostavljen”, poručila je Novaković Đurović

Novaković Đurović je podsjetila da MEPPU radi na kreiranju novog Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena, koji će biti usvojen do kraja ove godine.

“Glavni motiv za donošenje novog zakona je unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu od negativnih uticaja klimatskih promjena i dalje usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti, kao i ispunjavanje obaveza definisanih Mapom puta za dekarbonizaciju Energetske zajednice.”

Foto: CdM

NIKŠIĆ PROGNOZA