Nikšić: Počela eksterna provjera znanja maturanata, pojačane mjere nadzora i kontrole

Za učenike završnih razreda srednjih škola, koji su pohađali četvorogodišnje obrazovne programe, danas je, testom iz crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog, albanskog jezika i književnosti, počela eksterna provjera znanja, koja se ovog puta realizuje po novim pravilima.

Poučeni negativnim iskustvom iz prethodne godine, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ispitni centar Crne Gore su, u cilju preveniranja eventualnih kršenja procedura, pojačali mjere nadzora i kontrole, uvećanjem broja test-administratora i uvođenjem u proceduru posebnog uređaja za detekciju mobilnih i drugih elektronskih uređaja.

Radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Zavoda za školstvo, Ispitnog i Centra za stručno obrazovanje, u susret ovgodišnjim maturskim, stručnim i ispitima na kraju trećeg obrazovnog ciklusa  izradila je 3 nova pravilnika – Pravilnik o polaganju eksternog ispita za učenike gimnazije, Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učenike koji nastavljaju školovanje i Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja na kraju osnovne škole.

Oni predviđaju strožije mjere kontrole i nadzora učenika prije i tokom trajanja ispita, kako bi se spriječila eventualna kršenja procedura i izbjegao prošlogodišnji scenario, koji je u proizveo sumnju u konačene rezultate i doveo u pitanje kredibilnost eksterne provjere znanja.

Između ostalog, uvedena je zabrana korišćenja mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja, a da bi ona bila dosljedno sprovedena, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ispitni centar obezbijedili su i distribuirali svim vaspitno-obrazovnim ustanovama detektore.

“Taj kontrolni mehanizam spriječiće eventualne zloupotrebe i otkloniti sumnju u regularnost maturskog, odnosno stručnog ispita”, kazao je za RTNK  direktor Prve srednje stručne škole Milomir Šumić.

Novim Pravilnikom za učenike srednjih škola precizirano je da se u učionici nalaze dva test-administratora, od kojih je jedan iz druge vaspitno-obrazovne ustanove. Obavezno je i prisustvo supervizora koji može da pristupi ispitnom prostoru. Pravilnicima su definisane i mjere prema učenicima koji naprave prekršaj, a sankcije idu od usmene opomene, pa do udaljavanja sa testa, pri čemu udaljavanje podrazumijeva i vrednovanje njegovog testa sa uspjehom nedovoljan.

Za zakonitost sprovođenja ispita u ispitnom prostoru tj. učionici zadužen je test-administrator, dok je zakonitost cijele procedure i realizacije ispita na nivou škole odgvornost direktora.

Ispit iz prvog stranog jezika biće organizovan 15. maja. Ispit iz matematike je 9 dana kasnije, dok je ispit iz predmeta po izboru i stručne teorije zakazan za 6. jun. 

Mina Gezović

foto/video:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA