Nikolić: Svaka škola sama donosi odluku o produženom boravku

Svaka škola za sebe donosi odluku da li će posjedovati produženi boravak ili ne, kazala je Olivera Nikolić predstavnica Ministarstva prosvjete. Istakla je da ne očekuju da manjak kadra bude prepreka u organizovanju produženog boravka u školama koje ga posjeduju, te da imaju saznanja da su roditelji čija djeca koriste produženi boravak zadovoljni.

„U tekućoj školskoj godini 2022/2023 produženi boravak je organizovan u 32 osnovne škole u 13 opština za oko 630 učenika. U toku produženih boravaka realizuje se čuvanje djece, uči se sa njima, izrađuju se domaći zadaci, realizuju se sportske aktivnosti kao i kulturno-umjetničke“, kazala je Nikolić u emisiji „Mreža“ na TVCG. 

Istakla je da Ministarstvo prosvjete ima informacije da su roditelji čija djeca koriste produženi boravak zadovoljni. 

„Prema informacijama koje ima Ministarstvo prosvjete, roditelji su zadovoljni, a broj učenika i kapaciteti utiču na to da li će škola imati produženi boravak“, kazala je Nikolić. 

Nikolić je objasnila da je svaka škola za sebe donosi odluku da da li će posjedovati produženi boravak. 

„Nadležni u školi odlučuju da li će ta škola posjedovati produženi boravak.To je mogućnost, škola može i ne mora da ima, jer u nekim školama bude ograničenja jer je važno da postoje adekvatni uslovi. Ministartsvo uvijek da podršku školi kada ima mogućnosti, imamo primjer dobre saradnje u Opštini Kotor i imamo sluha za to“, kazala je Nikolić. 

Istakla je da se o interesovanju roditelja u globalu ne može govoriti, već je za svaku školu individualno. 

„U nekim školama postoji interesovanje roditelja, a ta škola nema kapaciteta za produženi boravak, dok u drugim školama postoje mogućnosti a nema interesovanja roditelja, tako da ne možemo govoriti o generalnom interesovanju već samo na novou ustanove“, kazala je Nikolić. 

Objasnila je da nastavnici razredne i predmetne nastave u okviru sedmice realizuju po jedan čas u produženom boravku, te da ne očekuje da manjak kadra bude prepreka u organizovanju istog.

„Novim izmjenama Statuta svih osnovnih škola utvrđeno je da nastavnici razredne i predmetne nastave u okviru radne sedmice po jedan čas realizuju u produženom boravku, tako da ne očekujemo da nedostatak kadra bude prepreka u organizovanju produženog boravka u školama koje ga posjeduju“, kazala je Nikolić.

Izvor: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA