„Nijesu tačne tvrdnje inspekcije, raspisaćemo konkurs kad odgovori Ministarstvo“

Nakon što je prosvjetna inspekcija konstatovala je da je direktorica Gimnazije “Slobodan Škerović” u Podgorici Biljana Vučurović zaposlila profesoricu matematike bez odgovarajuće stručne spreme i bez licence za rad, direktorica tvrdi da to nije tačno.

“Nije uobičajeno da se o nalazu inspektora Škola informiše putem medija i to na način da se ugrozi dostojanstvo i rad koleginice M.Đ. i same JU Gimnazije Slobodan Škerović”, kazala je Vučurović.

Tvrdi da konstatacija da profesorica matematike Maja Đozović ne ispunjava uslove u pogledu profila stručne spreme propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Gimnazija Slobodan Škerović Podgorica nije tačna.

“Naime, Pravilnikom se propisuje da nastavu u školi može izvoditi lice koje ima odgovarajući nivo nacionalnog okvira kvalifikacije, odgovarajućeg profila, u skladu sa posebnim propisom. Prema odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i Zakona o gimnaziji, odgovarajući profil se utvrđuje Obrazovnim programom za gimnaziju, a konkretno za nastavni predmet matematika, Predmetnim programom za matematiku. Danas su, stoga, u upotrebi termini: nivo kvalifikacije i odgovarajući profi”, ističe Vučurović.

Dalje navodi da su članom 101a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju predviđeni uslovi za raspisivanje konkursa prilikom zapošljavanja nastavnika.

“I to ako ne postoji mogućnost da se sporazumno preuzme nastavnik iz druge javne ustanove sa liste zaposlenih, na neodređeno vrijeme, u skladu sa ovim zakonom; ima sistematizovano i odobreno radno mjesto i ima dokaz Ministarstva o obezbijeđenim finansijskim sredstvima”, kazala je Vučurović.

U skladu sa navedenim, dodaje ona, Gimnazija Slobodan Škerović uputila je 17.avgusta Ministarstvu prosvjete zahtjev za saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gimnaziji, dopunjen novim zahtjevom iz oktobra tekuće godine.

“Kada dobijemo odgovor od Ministarstva prosvjete, raspisaćemo Konkurs kako Zakon nalaže. Na konkurs može da se javi svaki kandidat, a Komisija za prijem u radni odnos razmatraće dokumentaciju kandidata koji ispunjavaju uslove propisane Konkursom”, kazala Vučurović.

Ona dalje navodi da je u avgustu 2023. godine Gimnazija Slobodan Škerović ponudila profesoru Matu Kankarašu zaposlenje koje je odbio 1. septembra 2023. godine, te ističe da po članu 82 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, direktor vrši izbor nastavnika.

“Vjerujemo da Inspekcija za prosvjetu ima razumijevanja za pedagoški opravdanu odluku da se organizuje nastava iz matematike za 136 učenika kojima predaje M.Đ. od početka školske 2023/2024. godine”, kazala je Vučurović.

Zakon, ukazuje ona, nalaže da do raspisivanja konkursa, profesor može biti zaposlen Ugovorom najduže do 30 dana.

“Pošto u datom vremenskom okviru Gimnazija Slobodan Škerović nije dobila saglasnost Ministarstva prosvjete za raspisivanje konkursa, isti nije smjela do sada ni raspisati. Iz tih razloga, usljed deficita profesora matematike, u oktobru mjesecu M.Đ. je dobila novi Ugovor o radu, najduže do 30 dana. Na taj način škola je organizovala kontinuiranu nastavu za učenike tokom mjeseca kontrolnih i pismenih zadataka”, kazala je Vučurović.

Nakon što prosvjetni inspektor donese cjelishodno, racionalno i opravdano rješenje, škola će, navodi Vučurović, postupiti po istom u traženom roku, u skladu sa zakonom, saglasno interesu učenika.

Foto: Gimnazija Slobodan Škerović

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA