„Neriješeno 24.000 predmeta, a mjesečno dobiju 1.877 novih“

Upravni sud Crne Gore je u prvoj polovini 2023. u radu imao 28.359 predmeta, od kojih je 11.267 primljeno u ovoj godini. Mjesečni priliv novih predmeta prosječno je iznosio 1.877, a sud je tokom prvih šest mjeseci riješio 4.275 predmeta, pa je trenutno neriješeno 24.084, odnosno 84,93 odsto.

Polugodišnji izvještaj o radu ovog suda pokazuje da je u odnosu na prošlu godinu, u prvoj polovini 2023. primljeno 92,40 odsto više predmeta nego u istom izvještajnom periodu u 2022, kada je priliv iznosio 5.856 predmeta.

– Sud je ukupno u radu imao 90,38 odsto više predmeta nego u prvoj polovini prethodne godine (ukupan broj predmeta u radu u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine iznosio je 14.896) – navodi se u izvještaju o radu za prvu polovinu godine.

Sud je godinu započeo sa 17.092 neriješenih predmeta, od čega je bilo 140 iz 2020, 4.177 iz 2021. i 12.775 neriješenih iz 2022.

– Na dan 30. jun 2023. godine, od 17.092 zaostalih predmeta, ukupno je riješeno 4.275, od čega: 140 predmeta iz 2020. godine, 2.204 iz 2021, 1.495 predmeta iz 2022. i 436 predmeta iz 2023. godine – objavio je Upravni sud.

Prosječna opterećenost sudija brojem predmeta je 2.181 predmet po sudiji.

– U istom periodu sudije Upravnog suda su imale prosječno 1.852 nezavršenih predmeta, a u prosjeku 328,85 završenih predmeta po sudiji. Uporednom analizom prosječne opterećenosti sudija po godinama može se zaključiti da je u prvoj polovini 2023. godine (2181,46 predmeta po sudiji), opterećenost sudija za 48 odsto veća od opterećenosti u istom izvještajnom periodu u prvoj polovini 2022. godine (1.145,85 predmeta po sudiji) – navodi se u izvještaju.

Procenat potvrđenih odluka od strane Vrhovnog suda Crne Gore iznosio je 94,15 odsto.

Prosječno trajanje upravnog spora u prvoj polovini 2023. godine je iznosilo 481,79 dana.

– U 2.728 predmeta postupak je trajao preko jedne godine, u 361 predmeta do godinu dana, u 383 predmeta do devet mjeseci, u 403 predmeta do šest mjeseci, a u 400 predmeta do tri mjeseca. U poređenju sa prethodnom godinom može se zaključiti da se prosječno trajanje upravnog spora u prvoj polovini 2023. godine skratilo za 36 dana u odnosu na isti izvještajni period u 2022. godini kada je iznosilo 517,85 dana – piše u polugodišnjem izvještaju.

Foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA