„Neizdavanje rješenja ne znači i zaustavljanje regionalnog vodosnabdijevanja“

Uprava za vode saopštila je da će uz saradnju sa Vladom Crne Gore nastaviti da preduzima odlučne korake u suzbijanju nelegalne eksploatacije riječnih nanosa.

Prethodno je predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda Zoran Lakušić optužio  Upravu za vode da je zanemarila javni interes i dovela u pitanje vodosnabdijevanje crnogorskog primorja.

Iz Uprave za vode saopštili su da, kada je riječ o izvorištu Bolje sestre, Uprava za vode želi da istakne da je upravljanje istim od izuzetnog državnog značaja, te da predstavlja veoma složen i kompleksan projekat.

„U dijelu zaštite izvorišta Bolje Sestre, shodno rješenju Uprave za vode, broj: 060-327/08-02014-249 od 12.12.2008. godine, određene su dvije zone zaštite, i to zona neposredne sanitarne zaštite i uža zona sanitarne zaštite, dok šira zona nije utvrđena već su bila potrebna da se izvrše dodatna hidrogeološka istraživanja i posebno opiti testiranja pri različitim stanjima nivoa izdani (velike i male vode), i ista izvrše u fazi implementacije projekta i izgradnje sistema“, saopšteno je iz Uprave za vode.

Dodaju da je od strane Uprave za vode, a zbog nedostatka kadra geološke struke, formiran Stručni tim zbog složenosti projekta i davanja stručnog mišljenja na Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite sa izvorišta Bolje sestre, te u krajnjem i donošenja novog rješenja zona sanitarne zaštite izvorišta.

„Uprava za vode je Izvještaj stručnog tima proslijedila Regionalnom vodovodu, kako bi obrađivač projekta dao izjašnjenje i odgovore. S tim u vezi, naglašavamo da “neizdavanje” rješenja o granicama III zone sanitarne zaštite ne znači i zaustavljanje regionalnog vodosnabdijevanja, već samo sprovođenje obavezujuće administrativne procedure koja će za rezultat imati definisanje nove granice uže zone sanitarne zaštite kao i utvrđivanje šire zone sanitarne zaštite“, naglašavaju iz Uprave za vode.

Tvrde da su svi koraci učinjeni od strane Uprave za vode bili u skladu sa zakonodavnim okvirom.

„Te da je naš cilj da kroz nastavak konstruktivnih i svrsishodnih dijaloga, uspijemo zajedno sa Regionalnim vodovodom, sa kojim smo dugogodišnji partneri, obezbijediti uslove za funkcionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja“, saopšteno je iz Uprave za vode.

Dodaju da je u cilju preduzimanja niza aktivnosti i uspostavljanju saradnje sa nadležnim institucijama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Rješenjem br. 07-319/22-1544/1 dana 1. novembra 2022. godine formiralo Operativni međuresorni tim za preduzimanje konkretnih pravnih radnji sa ocjenom stanja i predlogom mjera u borbi protiv nelegalne eksploatacije rječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz svih vodotoka, dok je 15. februara 2023. godine usvojen Izvještaj o postignutim rezultatima u borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz vodotoka.

„Gore navedenim, zajedno sa Vladom Crne Gore, potvrđujemo svoju odlučnost u suzbijanju nelegalne eksploatacije riječnih nanosa, štiteći prirodne resurse zemlje i očuvanje okoline za buduće generacije. Nastavićemo da preduzimamo odlučne korake kako bismo osigurali zakonitost i pravdu po ovom važnom pitanju“, navodi se u saopštenju.

Foto: Shutterstock

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA