„Nazadovali u zaštiti prava LGBT osoba, prisutna trans i homofobija“

U Crnoj Gori došlo je do nazadovanja u poštovanju i zaštiti prava LGBT osoba, ocjenjuje za Radio Crne Gore izvršni direktor Udruženja za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku (ERA) Danijel Kalezić. U Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava kažu da su posvećeni zaštiti prava LGBT osoba i ispunjavanju međunarodnih preporuka. U kancelariji Ombudsmana napominju da napretka ima, ali nedovoljno.

U prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije navodi se da na polju zaštite prava i sloboda LGBTIQ zajednice nije bilo nikakvog napretka. Izvršni direktor Udruženja za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku, Danijel Kalezić, ocijenio je da se promijenila jedna stvar, i to na gore.

„Promijenilo se to što mi od 1. januara ove godine, prvi put nakon 10 godina, nemamo Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba, koja je zvanična državna politika za borbu protiv homofobije i transfobije. U prethodnom izvještaju Evropske komisije je konstatovano da je došlo do stagniranja, ali naša ocjena, kao aktivista za zaštitu LGBT prava, je da je došlo do nazadovanja“, naveo je Kalezić.

Kalezić je naglasio da bi prioriteti donosilaca odluka u ovoj oblasti morali biti donošenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba, usklađivanje povezanih propisa sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, usvajanje Zakona o pravnom prepoznavanju roda po osnovu samoodređenja.

„Tu je i rješavanje slučajeva koje je Crna Gora počinila kao direktnu diskriminaciju prema LGBT osobama u odnosu na ono što su slučajevi koji su pred sudom protiv Crne Gore“, rekao je Kalezić i dodao da je ne manje važna bezbjednost aktivista koji se bave zaštitom ljudskih prava LGBT osoba u odnosu na nerasvijetljene slučajeve prijetnji smrću.

Prema preliminarnim podacima, koje je kancelarija Ombudsmana dobila od Uprave policije, 2023. godine podnesene su 204 prijave sa elementima diskriminacije LGBT osoba, uglavnom od strane nevladinih organizacija. Zamjenica Ombudsmana Nerma Dobardžić istakla je da su notirali izražen govor mržnje usmjeren prema ženama, manjinskim narodima i LGBT populaciji.

„Neophodno je raditi na podizanju svijesti o značaju poštovanja prava LGBTIQ populacije i kod stručne i kod laičke javnosti“, kazala je Dobardžić, ističući da je postignut određeni napredak.

„Iako je LGBTIQ populacija vidljivija, svakako napredak nije dovoljan. Još uvijek se osjeća prisustvo transfobije i homofobije“, podvukla je Dobardžić.

Svjesni izazova, u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava kažu da su posvećeni zaštiti prava LGBT osoba i ispunjavanju međunarodnih preporuka. Formiran je nacionalni tim za koordinaciju praćenja izrade i sprovođenja Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba 2024-2028. Ponovo je oformljen Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, na čijem je čelu Mirjana Pajković.

„Izrada Nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja je za nas izuzetno važna aktivnost. Uskoro će biti napisan izvještaj sa javnih rasprava i nacrt teksta koji će biti poslat u procedure ka drugim institucijama. Sa optimizmom očekujemo da bi to moglo biti u drugom kvartalu ove godine“, kazala je Pajković.

Pajković je naglasila da će, nakon što se usvoji krovni Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, uslijediti izmjene i dopune čitavog seta Zakona, uključujući i one čiji je predlagač Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, među kojima je i Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola.

Foto: rtcg.me/arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA