Naučna konferencija o valorizaciji Berana i sjeverne regije

Prva naučna Konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom ,,Izazovi i perspektive za razvoj opštine Berane kao preduslov za valorizaciju sjeverne regije Crne Gore – IZperaBA”, koju organizuje Opština Berane, počinje danas u ovom gradu i trajaće tokom vikenda.

“Imajući u vidu da je sjever Crne Gore, više od decenije ugrožen velikom migracijom stanovništva, smatrali smo da je neophodno razmotriti koji su to izazovi sa kojima se opština Berane, kao nekadašnji razvojni centar sjevera Crne Gore suočava i na koji način može, ako ne zaustaviti, onda smanjiti migraciju stanovništva iz ove opštine” , saopštili su iz organizacionog tima Konferencije.

Kako su kazali, cilj Konferencije je da se kroz sagledavanje svih izazova sa kojima se sjeverna regija suočava dođe do perspektiva koje će pomoći u samoj valorizaciji, kako opštine Berane, tako i čitave sjeverne regije, i na taj način pokuša smanjiti migracija stanovništva.

“Podsticanje ekonomskog razvoja i jačanje konkurentnosti privrede, valorizacija prirodnih resursa, razvoj turizma kao i ulaganja i razvoj poljoprivrede uz bolju saobraćajnu infrastrukturu, po našem mišljenju su glavne perspektive preko kojih možemo podići svijest kod stanovništva sjeverne regije. Nema nepremostivih prepreka, ukoliko postoji dobra volja da se one riješe” – smatraju organizatori.

Kao organizator Konferencije, Opština Berane potrudila se da okupi domaće i međunarodne naučnike i stručnjake koji će svojim učešćem dati doprinos prezentaciji novih znanja i razmijeniti iskustva u vođenju naučnih i stručnih rasprava iz tematske oblasti Konferencije.

“Očekuje se da će Naučna konferencija „Izazovi i perspektive za razvoj Opštine Berane kao preduslov za valorizaciju sjeverne regije“ okupiti stručnjake iz različitih oblasti te pružiti platformu za razmjenu ideja i iskustava, a očekuje se učešće velikog broja naučnih radnika.

Protokolarni dio konferencije počinje u 9.30 časova u hotelu Berane, a domaćini su se potrudili da u saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom (TOB) i Polimskim muzejem, gostima koji dolaze možda i prvi put u Berane, u slobodno vrijeme omoguće upoznavanje sa turističkim vrijednostima, kao i kulturnom baštinom Berana.

Foto: investitor.me

NIKŠIĆ PROGNOZA