Nastavnici ostali bez nagrada iz Fonda za talente

Nastavnici koji pripremaju učenike za državna takmičenja, predaju na stranom jeziku, koriste u radu inovativne i savremene tehnologije, usavršavaju se, objavljuju radove, udžbenike i slično više neće biti nagrađivani za to, s obzirom da Ministarstvo prosvjete novim Pravilnikom o raspodjeli sredstava iz Fonda za podršku talenata nije predvidjelo nagrade i za nastavni kadar, što je bila praksa u prethodnom periodu. Iz Ministarstva prosvjete za „Dan“ objašnjavaju da nastavnici čiji učenici osvoje prvo, drugo ili treće mjesto na državnom ili međunarodnom takmičenju imaju pravo na novčanu nagradu po Granskom kolektivnom ugovoru, dok iz Sindikata prosvjete upozoravaju da su te nagrade skromne i da nisu proporcionalne trudu, radu i zalaganju nastavnog kadra.

– U skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete, nastavnik čiji učenik osvoji prvo, drugo ili treće mjesto na državnom ili međunarodnom takmičenju iz nastavnog predmeta ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od osam obračunskih vrijednosti koeficijenta za prvo mjesto, šest obračunskih vrijednosti koeficijenta za drugo mjesto i četiri obračunske vrijednosti koeficijenta za treće mjesto – odgovorili su iz Ministarstva prosvjete na pitanje „Dana“ zašto novi pravilnik ne predviđa nagrade za posebne aktivnosti nastavnika.

Novim pravilnikom, koji je 27. jula objavljen u Službenom listu i koji je stupio na snagu, definisano je da se sredstva iz Fonda koriste za nagrađivanje talentovanih učenika, podršku projektima za nabavku opreme, učila, edukativnih kompleta, stručne i naučno-popularne literature, organizaciju istraživačkih kampova, radionica, smotri i konkursa za mlade istraživače. Prethodni Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za unapređenje kvaliteta nastave i talente, koji je prestao da važi donošenjem novog, imao je posebne članove koji su propisivali način na koji se nagrađuju posebne aktivnosti nastavnika, kako se raspisuje javni konkurs za dodjelu nagrada nastavnom kadru, koji su kriterijumi, ko odlučuje o nagradi i slično.

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je za „Dan“ da treba naći način i model da se i nastavnici stimulišu jer trenutni stimulans nije dovoljan.

– Možemo mi imamo talentovanog učenika, ali ako nastavnik ne radi s njim i ne odvoji vrijeme za njega, neće doći do očekivanog rezultata na državnom ili međunarodnom takmičenju. Jedan čas koji je nedjeljno predviđen za dodatnu nastavu nije dovoljan da bi se učenik iz bilo kog predmeta spremio kvalitetno ni za školsko i opštinsko takmičenje, a kamoli za državno ili međunarodno. Nastavnik mora da uloži veliki rad i trud, a rezultat opet bude neizvjestan, tako da je, po mom mišljenju, kontraproduktivno ne stimulisati nastavnike – kazao je Božović za „Dan“.

Kako je dodao, moguće je da ministarstvo nema novca za ovu godinu, ali bez obzira na sve treba gledati da se taj pravilnik reguliše da i nastavnici budu stimulisani i nagrađeni.

– Mi imamo pravilnik u Granskom kolektivnom ugovoru i mogućnost da nastavnici budu stimulisani. Međutim, te su više nego skromne i nisu uopšte proporcionalne trudu, radu i vremenu koji nastavnik mora da uloži da bi učenici postigli uspjeh na odgovarajućim nivoima i takmičenjima. Ako ne motivišemo nastavnike, teško da možemo imati rezultate. Ako nastavnici ne rade sa talentovanim učenicima, ako ne ulože trud i rad da njihove talente bruse i nadograđuju, djeca sama ne mogu da to iznesu – upozorio je on.

Nagrade od 500 do 2.000 eura

Članom 4 novog pravilnika definisano je da se talentovani učenici nagrađuju za postignute rezultate na državnom ili međunarodnom takmičenju, za druge nagrade iz oblasti obrazovanja, nauke, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, sporta i dr. Nagrade se dodjeljuju po jednom osnovu, jednom godišnje, za prethodnu godinu.

Za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom takmičenju u organizaciji Ispitnog centra ili Centra za stručno obrazovanje predviđene su nagrade u iznosima od po 1.000, 700 i 500 eura. Za osvojena prva tri mjesta na međunarodnim takmičenjima talentovani učenici dobijaće 2.000, 1.500 i 1.200 eura.

Pravilnik uskladili sa zakonom

Iz Ministarstva prosvjete su objasnili da je izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (2021. godine) nekadašnji Fond za kvalitet i talente preimenovan u Fond za podršku talenata, te da su u skladu s tim bili u obavezi da izrade novi pravilnik. Dodaju da se tim pravilnikom propisuje način i postupak raspodjele sredstava za učenike osnovne i srednje škole iz Fonda za podršku talenata, te da je taj dokument usklađen sa članom 135a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Taj član zakona, kako dodaju, propisuje da se sredstva iz Fonda koriste za: nagrađivanje talentovanih učenika, podršku projektima za nabavku opreme, učila, edukativnih kompleta, stručne i naučno-popularne literature, organizaciju istraživačkih kampova, radionicama sa praktičnim vježbama i eksperimentima i za učešće učenika na međunarodnim takmičenjima (olimpijade i druge smotre znanja), organizovanje smotri i konkursa za mlade istraživače, te se, shodno navedenom, odnosi samo na učenike.

Iz resora prosvjete ističu da zahtjev za podršku projektima, sa podacima o projektu i finansijskim planom, škola podnosi ministarstvu do 31. oktobra tekuće godine.

Foto> Agencije

NIKŠIĆ PROGNOZA