„Nastavak podrške Savezne policije Njemačke crnogorskoj Upravi policije“

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin sastao se sa oficirom za vezu Savezne policije Njemačke, Florianom Vedekindom, kojom prilikom je direktor Brđanin istakao kontinuirano intenzivnu i plodotvornu saradnju sa Saveznom policijom Njemačke kako posredstvom Ambasade, tako i posredstvom oficira za vezu.

„Brđanin je izrazio zahvalnost na podršci koju SR Njemačka godinama unazad pruža Upravi policije u cilju unapređenja kapaciteta, posebno u vidu donacija opreme za potrebe vršenja poslova nadzora državne granice, kao i operativnim poslovima u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, sprečavanja nezakonitog prelaska državne granice i zaštiti njene nepovredivosti“, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako je saopšteno, dodatna važna podrška ogleda se i u obučavanju policijskih službenika u najznačajnijim oblastima granične bezbjednosti.

„Oficir za vezu je ovom prilikom ukazao na kontinuitet dobre saradnje i naglasio opredjeljenje Savezne policije Njemačke da se ista nastavi i u periodu pred nama, a posebno u odnosu na podršku najznačajnijim procesima i unapređenju digitalnih kapaciteta Uprave policije“, saopšteno je iz Uprave policije.

Obje strane saglasile su se, kako se navodi, da zajedničke aktivnosti znatno doprinose unaprjeđenju granične bezbjednosti ali i borbe protiv svih vidova kriminala.

Foto: UP

NIKŠIĆ PROGNOZA