Nabavljeno 275 feromonskih klopki protiv potkornjaka

U cilju što intenzivnije i aktivnije borbe protiv potkornjaka, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima nabavila je 275 novih klopki, koje će u predstojećim danima biti postavljene na terenu u zavisnosti od potreba.

„Obzirom da napad potkornjaka nije istog intenziteta u svim područnim jedinicama, u skladu sa procijenjenom situacijom do sada je postavljeno 622 feromonske klopke, dok će u narednom periodu, na osnovu podataka sa terena i praćenja situacije, biti postavljene i nove količine klopki na onim mjestima koja to budu zahtjevala“, saopšteno je iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Na osnovu dosadašnjih izvještaja, najozbiljnija situacija sa širenjem potkornjaka je, kako kažu, u Područnoj jedinici Plav.

„Bez obzira na sve do sada preduzete mjere od strane Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, situaciju u toj područnoj jedinici dodatno pogoršava činjenica da se državna šuma sa kojom Uprava gazduje, graniči sa teritorijom NP Prokletije. Poznato je da je u tom području potkornjak uzeo maha, a nacionalni parkovi ne sprovode sanitarne sječe, koje su urgentne. Potkornjak ne poznaje granice i pravne barijere, zbog čega ova situacija prijeti većem širenju i sušenju i u državnim šumama. Iz tih razloga, Uprava je u toj područnoj jedinici na svim jezgrima postavila feromonske klopke, pa je samo u mjesecu aprilu ulovljeno preko dva miliona jedinki potkornjaka na smrči. U narednim danima u tom području će biti postavljene i dodatne količine feromonskih klopki, a očekujemo i da će nacionalni parkovi se ozbiljnije aktivirati po ovom pitanju obzirom na alarmantno stanje u NP Prokletije“, istakli su oni.

VD direktora Miloš Rajković je naveo da je situacija sa potkornjakom veoma teška, ali da očekuje da će Uprava kroz postavljanje dodatnih klopki koje su nabavili i njihovo redovno pražnjenje i urgentne sanitarne sječe uspjeti da spriječi da se situacija na terenu dodatno pogorša.

foto: Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

NIKŠIĆ PROGNOZA