MUP sprema Pravilnik o kontroli imovine i životnog stila policajaca

Ministarstvo unutrašnjih poslova sačinilo je Nacrt pravilnika o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika. Dokument je upućen na saglasnost Agenciji za sprečavanje korupcije i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, potvrđeno je Portalu RTCG u MUP-u Crne Gore.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova sačinilo je Nacrt pravilnika o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika koji je upućen na davanje mišljenja i saglasnosti Agenciji za sprečavanje korupcije i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Obzirom da se radi o složenoj materiji koja je predmet uređivanja navedenog podzakonskog akta, njegove odredbe potrebno je, kroz saradnju sa navedenim organima, uskladiti sa važećim propisima kojima se uređuje slična materija. Nakon utvrđivanja konačnog teksta pravilnika i njegovog donošenja isti će biti dostupan javnosti“, saopštili su iz MUP-a Crne Gore. 

Već je počela sa radom policijska Jedinica za antikorupciju. Kako je saopšteno ranije Portalu RTCG u Vladi, na njenom čelu je Predrag Tanjević i očekuju se konkretni rezultati.

Jedinica, između ostalog, razmatra navode koji su se pojavili u javnosti o nelegalnom bogaćenju policijskih funkcionera. Njen zadatak je da kontroliše prihode policijskih funkcionera i službenika, takođe i njihov životni stil, ali i njihovih bračnih i vanbračnih supružnika, djece, kao i osoba sa kojima su u bliskim rođačkim ili prijateljskim vezama.

Crnu Goru posljednjih mjeseci potresa velika afera o mogućim zloupotrebama u policiji, ali je u javnosti već duže prisutna priča da su mnogi funkcioneri i službenici policije enormno bogati i da njihova redovna primanja ne mogu da opravdaju životni stil koji imaju.

Govori se o luksuznim automobilima, vilama na primorju i luksuznim putovanjima, a ilustracije radi, Europol je 2021. godine upozorio tadašnju Vladu da trojica aktivnih pripadnika crnogorske policije imaju po 50 miliona eura na računima u inostranstvu.

Istraživački centar MANS-a došao je u aprilu prošle godine do podataka koji upućuju na neobične poslovne transakcije između porodice Zorana Lazovića i kompanije Bemaks. Mada je tada sva dokumentacija o ovim transakcijama predata Unutrašnjoj kontroli policije, odgovor MANS-u stigao je nekoliko mjeseci kasnije, iz čega se vidjelo da kontrola nema namjeru da se bavi tim transakcijama.

Umjesto toga, Unutrašnja kontrola je informisala MANS da je Zoran Lazović kao dio visokog rukovodnog kadra nadležnost drugih državnih organa, dok je za u vezi sa Markom Lazovićem naglasila kako se očekuje formiranje „organizacione jedinice koja će se baviti kontrolom imovine i životnog stila policijskih službenika“, te je rečeno da će se „time baviti nakon što se ta organizaciona jedinica formira“.

Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori ukazala da bi država, da bi pokazala kredibilan napor pravosuđa, morala poboljšati svoj bilans istraga, krivičnog gonjenja i pravosnažnih presuda u borbi protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou.

Štaviše, kako su naglasili, pravni i institucionalni okvir mora biti poboljšan u skladu sa pravnim tekovinama EU i evropskim standardima, uključujući efektivnu upotrebu finansijskih istraga i zapljenu i konfiskaciju imovine u takvim slučajevima.

Izvor: RTCG

Foto: Uprava policije, arhiva, ilustracija

NIKŠIĆ PROGNOZA