MUP: Crna Gora uvođenjem broja 112 ispunila bezbjednosno značajnu obavezu

Broj 112 predstavlja značajan resurs sistema zaštite i spašavanja Crne Gore koji funkcioniše od oktobra 2015. godine na čitavoj teritoriji zemlje, u okviru Direkcije 112 kao jedinstven sistem OKC112 u Podgorici, Bijelom Polju i Baru, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dan jedinstvenog evropskog broja za pozive u hitnim situacijama 112, obilježava se 11. februara u cilju skretanja pažnje javnosti na, kako navode u saopštenju, važnost sigurnosti i bezbjednosti u Evropi, kao i na značaj postojanja ovog broja posredstvom kojeg građani mogu dobiti pomoć u različitim hitnim situacijama.

„Sistem 112 je sistem za prijem svih vrsta hitnih poziva utemeljen na jedinstvenom evropskom broju 112, koji je jedinstvena ulazna tačka za sve hitne pozive, preko kojeg se mogu dojaviti sve hitne situacije kada su ugroženi ljudski životi, imovina ili životna sredina“, naveli su iz MUP-a.

Osim prepoznatljivih hitnih službi (policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć), kako dodaju, OKC112 pri pružanju pomoći može angažovati i brojne druge službe ili operativne snage koje su svojom djelatnošću vezane za sistem zaštite i spašavanja (Vojska, Uprava pomorske sigurnosti, Gorske službe spašavanja, ronioci, lovci, kajakaši).

„Na osnovu utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma, OKC112 omogućava lociranje pozivaoca servisom automatskog mobilnog lociranja (AML) u hitnoj situaciji, upotrebu aviohelikopterske jedinice u akcijama traganja i spašavanja kao i prevoz timova koji sudjeluju u akcijama traganja i spašavanja, vatrogasaca, što je u nekim situacijama od izuzetnog značaja. U prethodnih godinu dana građani su prepoznali značaj ovog sistema što pokazuje i ukupan broj od 292 132 ostvarenih poziva, od čega je u 17 779 slučajeva bio neophodan angažman raznih hitnih službi, a za osam godina od kada sistem funkcioniše u sadašnjem kapacitetu broj poziva skoro je utrostručen“, kazali su iz MUP-a.

Uvođenjem broja 112, objašnjavaju, Crna Gora je, na svom evropskom putu, ispunila obavezu koja je sa stanovišta bezbjednosti značajna za sve njene građane, kao i za turiste.

U 2023. godini je, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u 54 akcije spašeno 73 turista, preko poziva OKC-u 112.

„Ovaj centar radi 24 časa, sedam dana u nedjelji, 365 dana u godini, a sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima (engleski, italijanski, ruski i albanski ) značajna je podrška u naporima predstavljanja Crne Gore kao poželjne turističke destinacije. Ove godine Dan evropskog broja 112 obilježen je prezentacijom centara u Bijelom Polju i Baru učenicima osnovnih škola a u narednom periodu, pored samog unapređenja sistema, radiće se i na daljem podizanju svijesti građana o značaju broja 112 kroz razne vidove edukacije“, zaključuju iz resora unutrašnjih poslova.

Foto: MUP

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents