Morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje

Morska voda na crnogorskim kupalištima je dobrog kvaliteta, tj. sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. To je pokazala analiza kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima.

„Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 05. do 11. septembra ove godine, pokazali su da je na 83,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,1% lokacija dobrog, dok je na 6,4% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta“, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMDCG).

Iz JPMDCG su naveli da je u Opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda bila odličnog kvaliteta na njih 17, dok je na 1 lokaciji bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

„Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 13 lokacija u opštini Bar, dok je na 2 bila zadovoljavajućeg kvaliteta“, dodaju.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 30 voda bila odličnog kvaliteta, a na 2 dobrog kvaliteta.

„U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dok je na 1 lokaciji ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta“, kazali su.

Analize su pokazale da je u Kotoru na 9 lokacija voda bila odličnog, a na 5 dobrog kvaliteta.

„U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 14 ona bila odličnog, na 4 dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg kvaliteta“, navodi se u saopštenju.

Iz JPMDCG navode da se klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: „odlične“, „dobre“, „zadovoljavajuće“ i „loše“.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.

Foto: Ilustracija

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA