Mojkovac novim sadržajima do više turista: Spas starih zanata, zaštita lokaliteta, izletničke staze…

U Turističkoj organizaciji (TO) Mojkovac planiraju nekoliko ključnih aktivnosti koje će, kako očekuju, u narednim godinama biti dobra osnova za dalji razvoj i raznovrsnost turističke ponude grada.

Između ostalog, planiran je razvoj inovativnog turističkog proizvoda “Eko-etno kuća Mojkovca”, koji će imati „misiju“ da spasi od zaborava stare zanate ručnog rada, poput heklanja, pletenja ili izrade suvenira od drveta… To je, kažu u TO, posebno dobra prilika za radno osposobljavanje žena koje će kroz razne radionice moći da savladaju tehnike ručnih radova.

„Eko-etno kuća“ zamišljena je kao izložbeno-prodajni prostor u kome će biti izloženi proizvodi domaće radinosti, kao i domaća, organska hrana, poput meda, rakije, suvog voća, čajeva, sokova… Osnovni cilj je afirmacija lokalnih zanatlija i proizvođača organske hrane u svrhu turizma i animacija minimum deset lokalnih proizvođača i zanatlija.

U saradnji sa Centrom za arheološka istraživanja, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma i Opštinom, TO će, najavljuju, aktivno raditi na istraživanju, zaštiti i promociji kulturno-istorijskog lokaliteta „Srednjovjekovno Brskovo“. Promocija tog lokaliteta biće intenzivirana, što je, ocjenjuju, od velikog značaj za raznovrsnost turističke ponude i kreiranje novog kulturnog segmenta turističke ponude.

Među planovima TO je i davanje doprinosa na uređenju obale Tare na prostoru ispod Starog mosta. Cilj je da taj prostor bude opremljen i prilagođen sportsko-rekreativnim aktivnostima. Neophodno je, kažu, urediti kupalište sa svim nedostajućim mobilijarom i privesti ga namjeni. Taj prostor su prepoznali i kao odgovorajući za organizovanje različitih manifestacija. Planirano je unapređenje turističke signalizacije i postavljanje informativno-edukativnih tabli sa putokazima, kao i dalji razvoj sportsko-rekreativne zone na platou nekadašnjeg jalovišta.

Kako piše u planovima TO, mojkovačka turistička ponuda biće obogaćena i vidikovcem „Tarski pogled“, između sela Bistrica i Dobrilovina, u blizini Crnih Poda. Sa vidikovca će se, kažu, pružati jedinstven pogled na Taru i na prašumu Crna Poda. Na njemu bi bio postavljen ram za fotografisanje, sa pozdravnom porukom iz Mojkovca. Izletnička staza „Tara ring“ takođe je jedan od unaprijeđenih turističkih proizvoda Mojkovca.

„Planirali smo da duž pravca Stari most u Mojkovcu do sela Kaludra, preko mosta u Kaludri, dalje, kroz sela Gostilovinu i Prošćenje, pa u pravcu ka naselju Karaula i dalje prema centru grada osmislimo sadržaje koji će taj put učiniti primamljivim za pješake, bicikliste, izletnike i džip i kvad ture. Biće postavljanje edukativno-interpretacijskih tabli sa zanimljivim podacima, legendama, kao i orijentaciono-informativnih tabli, te klupa, ljuljaški i drvenih ramova za slikanje na mjestima gdje je najljepši pogled na rijeku Taru i na planine“.

Sredstva za finansiranje tog projekta će pokušati da obezbijedi kroz razne javne pozive i podsticaje Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Očekuju da će taj segment turističke ponude privući oko 2. 000 posjetilaca po sezoni.

U TO navode da prepoznaju značaj kreiranja turističke ponude grada kroz unapređenje tehnologije, pa je planirana izrada aplikacije „My guide Mojkovac“, postavljanje “pametnih klupa”, izrada “pametnog” promotivnog materijala, te pozicioniranje grada na mapi digitalnih nomada i energetskih turista…

Izvor: Vijesti

Foto: TO Mojkovac

NIKŠIĆ PROGNOZA