Mlade u Crnoj Gori muči nezaposlenost i kriminal

Mladima u Crnoj Gori najveći problemi su nezaposlenost, bolesti zavisnosti, kriminal i korupcija, obrazovni sistem i loš ekonomski status, pokazala je Analiza stanja sa preporukom za unapređenje omladinske politike u Crnoj Gori, pripremljena u okviru projekta „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT u partnerstvu sa NVO Aktivna zona i Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“. Da je nezaposlenost najveći problem reklo je 51,9 odsto ispitanika koji su učestvovali u istraživanju.

– Nakon nezaposlenosti, mladi smatraju da su najveći problemi: bolesti zavisnosti – kockanje, klađenje, alkoholizam, narkomanija (48,1%); kriminal/korupcija (44,2%); obrazovanje/obrazovni sistem (42,3%) i male plate/loš ekonomski status (40,4%). Najveći broj ispitanika smatra da je Vlada odgovorna za rješavanje problema mladih (63,5%), zatim sami mladi u Crnoj Gori, kao i lokalne samouprave (38%). Takođe, ispitanici smatraju odgovornim za rješavanje problema mladih Ministarstvo sporta i mladih, kao i ostale institucije (28%) – navodi se u analizi u koju je „Dan“ imao uvid.

Mladi ocjenjuju da su ključne oblasti koje je potrebno razvijati u cilju unapređenja njihovog položaja obrazovanje (71,2%), otvaranje novih radnih mjesta (61,5%), ulaganje u kulturu i kulturne sadržaje (53,8%), zatvaranje kazina, kladionica i sl. (42,3%).

– Kada je u pitanju upoznatost mladih sa zakonodavnim i strateškim okvirom za mlade u Crnoj Gori, istraživanje je pokazalo da je manje od polovine mladih (42,3%) upoznato sa postojanjem zakona i strategije koji se bave mladima. Dakle, mladi nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa zakonodavnim i strateškim okvirom koji se odnosi na njih, niti poznaju mehanizme koji su im na raspolaganju za učešće u donošenju odluka. To ukazuje da mladi moraju imati značajniju ulogu u kreiranju omladinskih politika i da je potrebno u većoj mjeri promovisati omladinske politike i podsticati omladinski aktivizam u cilju kreiranja javnih politika koje odgovaraju njihovim potrebama – piše u analizi.

Rad Ministarstva sporta i mladih, kao resornog, za razvoj i sprovođenje omladinske politike, ispitanici u najvećem broju (44,2% ispitanika) ocjenjuju srednjom ocjenom tri. Najveći broj mladih koji su učestvovali u istraživanju posjeduje radno iskustvo (82,7% ispitanika). Ukupno 23,1% mladih je obavljalo/obavlja volonterski rad. Volonterski rad je najzastupljeniji kod učenika srednjih škola i studenata osnovnih studija, dok je stručna praksa najzastupljenija kod studenata osnovnih i specijalističkih studija. Mladi u jednakoj mjeri žele da rade u javnom i privatnom sektoru (42,3% ispitanika). Manje od četvrtine ispitanika želi da radi u civilnom sektoru (15,4%).

Zainteresovani za biznis

Više od polovine mladih navodi da su veoma zainteresovani i spremni na pokretanje sopstvenog biznisa. Ovaj stav je najviše izražen kod učenika srednjih škola i studenata osnovnih studija. Sa druge strane, 3,8% ispitanika navodi da uopšte nije zainteresovano i spremno na pokretanje sopstvenog biznisa.

– Kada je u pitanju ocjena kvaliteta obrazovnog sistema, polovina mladih (50%) je ocijenila srednjom ocjenom 3, odnosno dobrim. Sa druge strane, 28,8% ispitanika ocjenjuje lošim kvalitet obrazovnog sistema, dok 7,7% ocjenjuje ga veoma dobrim. Ukupno 11,5% ispitanika ocjenjuje kvalitet obrazovnog sistema veoma lošim, dok samo 1,9% ocjenjuje isti odličnim – navodi se u analizi.

Foto: Milovan Novović/DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA