„MJU radi posao profesionalno, najglasniji oni koji imaju strah od suočavanja sa kvalitetom svog rada“

Iako je to opšte poznata činjenica, dužni smo podsjetiti da zakoni proizvode pravno dejstvo ,,erga omnes” (prema svima). U tom smislu, Zakon o lokalnoj samoupravi sistemski reguliše funkcionisanje svih 25 jednica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Zato je naslov teksta da je skovana formula da Ulcinj ne bude grad pretenciozan, senzacionalistički i neistinit, navodi se u saopštenju Ministarstva javne uprave (MJU). 

U saopštenju se dodaje da nacrtom zakona povodom kojeg je u toku javna rasprava, predlaže se uvođenje gradova sa novim nadležnostima.

„Dakle, opštine ne dobijaju samo status grada, već sa statusom grada dobijaju i značajno širu nadležnost, ali i odgovornosti. To je razlog zbog kojeg su Nacrtom zakona predloženi adekvatni kriterijumi, a svakoj opštini koja ima više od 14.000 stanovnika ta mogućnost je otvorena uz ispunjavanje zakonskih kriterijuma“, istaknuto je.

U ovom momentu se ne može sa sigurnošću tvrditi koja će opština imati takav status, a Ministarstvo se ne bavi predviđanjima, niti navijanjem za jednu ili drugu opštinu, već procedurom donošenja savremenih i najboljih rješenja.

Znači, od Ministarstva ne zavisi, već je to isključiva odgovornost onih koji rukovode opštinama. Iz medijskog konteksta koji smo registrovali, plašimo se da su najglasniji oni koji imaju strah od suočavanja sa kvalitetom svog rada, jer će status grada i nove nadležnosti dobiti one opštine koje zadovoljavaju demografski kriterijum i u kojima se odgovorno upravljalo“, navode iz Ministarstva i dodaju: 

„U pauzi od medijskog senzacionalizma i pritiska, sugerisaćemo da pažljivo pročitaju i izuče tekst Nacrta zakona, i da javni prostor koriste u argumentovanoj javnoj raspravi koju organizuje Ministarstvo.

Podsjetićemo da do sada Opština Ulcinj, iako je bila pozvana, nije učestvovala u ovim procesima, još uvijek nije poslala nijednu sugestiju, kao i da nije dostavila podatke, kao ostale opštine, ni za potrebe izrade Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave, na osnovu čijih nalaza se i priprema Zakon o lokalnoj samoupravi.

Za razliku od Čapunija i njegovih istomišljenika, ministar javne uprave sa svojim timom otvara prilike za dobijanje statusa grada i novih nadležnosti svim jedinocama lokalne samouprave koje ispune uslove, u skladu sa najboljim praksama i evropskim standardima.“

e ispune uslove, u skladu sa najboljim praksama i evropskim standardima.“

Foto: MJU

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA