Mitrović: Nasilje nad ženama nije privatni, već društveni problem

Nasilje nad ženama označava kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama i predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode do ili mogu da dovedu do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno, finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu, kazala je predsjednica NVO „Grupa građana BU2“ Milica Mitrović.

Mitrović navodi da rodno zasnovano nasilje nad ženama označava nasilje, koje je usmjereno protiv žene zato što je žena, odnosno ono koje nesrazmjerno pogađa žene.

„Cilj NVO „Grupa građana BU2″ je potpuno jasan – da je i jedna žrtva femicida previše. Ovim putem apelujemo na državni aparat da je potrebno da imamo jedinstven, snažan i efikasan odgovor svih državnih organa, da imamo nultu toleranciju prema nasilju i da zaštitimo sve žene koje su izložene ovim teškim oblicima nasilja. Država treba da zaštiti žene od teških oblika nasilja, a ne da kao u slučaju Kolašinke Milice Živković da od žrtve napravi nasilnika“, zaključuje Mitrović.

Foto: Pixabay

NIKŠIĆ PROGNOZA