Ministarstvu pristigle brojne sugestije: Na zakone dobili 1.300 primjedbi

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU), na čijem je čelu u tehničkom mandatu Ana Novaković Đurović (URA), razmotriće da se omogući legalizacija dijela objekata, koji su izgrađeni poslije orto-foto snimanja 2018. godine, a koji se uklapaju u postojeće planove. To je odgovor MEPPU na primjedbe zainteresovane javnosti, podnijete na Nacrt zakona o legalizaciji objekata.

Na tri prostorna zakona – o legalizaciji objekata, izgradnji objekata i o planiranju prostora u toku javne rasprave, koja je trajala u periodu od sredine maja do kraja juna, podnijeto je preko 1.300 primjedbi.

Više građana je kroz primjedbe na nacrt zakona tražilo da se omogući legalizacija objekata izgrađenih nakon orto-foto snimka iz 2018. godine, a koji ispunjavaju sve parametre predviđene novim nacrtom. Godinama unazad, prilikom donošenja trenutno važećeg Zakona o legalizaciji, izrade orto-foto snimka i nakon toga, konstantno je ukazivano da neće biti moguća legalizacija objekata kojih nema na orto-foto snimku iz 2018.

Iz ministarstva su u odgovoru na primjedbe naveli da je nepromijenjen pristup da je orto-foto presjek stanja u prostoru na osnovu kojeg se kreće u projekat legalizacije s državnog i lokalnog nivoa.

– Suprotno bi bilo signal da će se bespravna gradnja i dalje tolerisati i ostavljati mogućnost legalizacije. Razmatra se mogućnost legalizacije bespravnih objekata koji su izgrađeni nakon snimanja, a koji se uklapaju u važeće planove, s tim da isti moraju platiti naknadu za urbanu sanaciju na nivou koji bi platili da su objekte gradili legalno. Naime, želi se osujetiti namjera izigravanja sistema jer su naknade za legalizaciju po svim opštinama umanjene. Cilj tih umanjenja je bio da se sam proces učini efikasnijim i da se brže skupe sredstva za infrastrukturno uređenje prostora devastirano bespravnom gradnjom – navelo je MEPPU u odgovoru na primjedbe.

U MEPPU su prihvatili primjedbu, pa će definisati rok do koga je potrebno pribaviti rješenje o legalizaciji. Prihvaćena je primjedba da se izjednači rok otplate na 30 godina za objekte osnovnog stanovanja, a na 15 godina za ostale objekte. Prihvatljiva im je primjedba da se objekat osnovnog stanovanja može isključiti s mreže nakon obezbjeđivanja alternativnog smještaja. Prihvaćena je i primjedba da se produži rok za upis rješenja o legalizaciji zbog otežanih uslova u kojima radi katastar, kao i rok za izradu liste bespravnih objekata i za izradu Programa urbane sanacije. Ministarstvo će formulisati rješenje po kojem će bespravni objekti površine preko 500 kvadrata, a koji nisu izgrađeni u skladu sa parametrima planskog dokumenta, plaćati naknadu za korišćenje prostora.

Legalizacija najviše zanima građane

Najveći dio primjedbi na Nacrt zakona o legalizaciji objekata, kako se navodi u izvještaju s javne rasprave, odnosi se na tekuće probleme u postupku legalizacije bespravnih objekata, visinu naknade za urbanu sanaciju, plaćanje naknade za korišćenje prostora za bespravne objekte, orto-foto snimka iz 2018. kao ključni uslov za legalizaciju, te rok od šest mjeseci za pokretanje postupka upisa objekta u katastar.

Na Nacrt zakona o izgradnji objekata pristigle su 642 primjedbe, a na Nacrt zakona o planiranju prostora 398.

Foto: Dan

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA