Ministarstvo poljoprivrede: Korisnici staračkih naknada na meti potencijalnih zloupotreba

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede informisano je da postoje indicije da se u Bijelom Polju određene osobe predstavljaju kao posrednici koji uzimaju proviziju za “podnošenje“ zahtjeva za staračku naknadu. Taj slučaj su, kako je saopšteno, procesuirali na dalje postupanje nadležnim organima.

Podsjećaju da je prema Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano da nosiocu porodičnog poljoprivrednog domaćinstva pripada pravo na staračku naknadu, ako su: lica starija od 65 godina (muškarci) ili 60 godina (žene), žive na selu i bave se poljoprivredom, a istovremeno ne ostvaruju prihode po drugom osnovu.

„Odlukom o bližim uslovima i postupku za isplatu staračke naknade propisano je da se ispunjenost uslova utvrđuje na osnovu sljedeće dokumentacije: zahtjev, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o bavljenju poljoprivredom i prebivanju na selu izdata od strane organa lokalne uprave, potvrda ili uvjerenje o nepostojanju drugih primanja, dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta, ovjerena izjava o nepostojanju drugih primanja, kao i dokaz o bračnom stanju i mjestu prebivališta“, piše u saopštenju.

Dodaju da su dobijali dokumentaciju za koju je od momenta potpisivanja do momenta prijema u naše Ministarstvo protekao duži vremenski period nego što je to uobičajeno, te s toga sumnjaju da postoji mogućnost da su „posrednici“ s namjerom zadržavali dokumentaciju kako bi korisnike primorali da im plate proviziju.

„Ovom prilikom apelujemo na sve korisnike staračkih naknada koji su plaćali bilo kome za usluge prikupljanja i podnošenja dokumentacije, licima koja su se predstavljala da to rade u ime Ministarstva ili drugih upravnih organa ili su radili suprotno zakonskoj regulativi, da nam se odmah obrate pismenim putem, elektronskom poštom ili pozivom na broj 020 482 284, kako bismo zajedno spriječili dalje zloupotrebe. Dokumentacija se može lično dostaviti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kancelarija broj 33 ili putem pošte na adresu Rimski trg 46“, piše u saopštenju resornog ministarstva.

Za sve dodatne informacije, moguće je pozvati broj telefona: 020 482 284.

Foto: elements.envato

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA