Ministarstvo odbrane u naredne tri godine uložiće 195 miliona eura u vojne objekte i opremu

Ministarstvo odbrane (MO) planira da do kraja 2026. godine nabavi dva patrolna broda procijenjene vrijednosti do 110 miliona eura. Nabavka patrolnih brodova predviđena je ciljevima Akcionog plana (AP) za implementaciju (primjenu) Strategije odbrane Crne Gore za period 2023–2026. u okviru operativnog cilja „Unapređenje odbrambenih sposobnosti Crne Gore“.

Prema ovom akciono planu, MO planira da u periodu 2023–2026. godine uloži oko 195 miliona eura u modernizaciju opreme i objekata VCG. Pored nabavke patrolnih brodova, plan je da se do kraja 2025. godine nabave radari za nadzor vazdušnog prostora po osnovu donacije od tri miliona eura, te da se završi infrastrukturno uređenje lokaliteta za njegovo postavljanje, za šta je planiran iznos od četiri miliona iz budžeta.

Plan je da do kraja juna bude završena rekonstrukcija objekata u kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Podgorici, u koje bi se u trećem kvartalu ove godine preselili dijelovi Generalšaba Vojske Crne Gore (VCG), komandi i jedinica. Procijenjena vrijednost radova je 6,4 miliona eura.

U pravcu ispunjenja operativnog cilja unapređenja sistema sajber odbrane, bezbjednosti i sigurnosti, do kraja ove godine planirano je donošenje Strategije sajber-bezbjednosti VCG. Za unapređenje sposobnosti Bezbjednosnog operativnog centra MO i VCG za odgovor (SOC) planirano je da se iz donacija uloži četiri miliona eura, a 575.000 eura iz budžeta.

Da bi se ispunio strateški cilj 2 – „Doprinos razvoju sposobnosti i kapaciteta Alijanse“, planira se opremanje lakim oklopnim vozilima, borbenim sredstvima i sistemima čime je unaprijeđena mobilnost, vatrena moć i zaštita dijela deklarisanih jedinica na nivou zahtijevanom kroz NATO paket Ciljeva sposobnosti. Nabavka oklopnih vozila planirana je za četvrti kvartal 2024. godine, a za njenu realizaciju potrebno je kreditno zaduženje u iznosu od 66,5 miliona eura.

Akcioni plan ima četiri strateška cilja: 1. Zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Crne Gore, 2. Doprinos razvoju i sposobnosti kapaciteta Alijanse, 3. Očuvanje mira i bezbjednosti u regionu i svijetu, i 4. Razvoj otpornosti, civilne spremnosti i sposobnosti za krizno upravljanje. U okviru strateških, predviđeno je sprovođenje devet operativnih ciljeva.

U okviru njihove realizacije, između ostalog, planirani su donošenje Doktrine Vojske CG, Strategije za sprečavanje hibrdinih prijetnji, izmjena zakona o VCG i o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima, nove formacije VCG.

Planirana je afilijacija jedinica Vojske Crne Gore u sastav NATO snaga, dostizanje sposobnosti za traganje i spasavanje i za transport povrijeđenih i poginulih, usklađivanje normativnog okvira za upravljanje krizama i dr.

Detaljno obrazlagati razloge za nerealizaciju mjera

U predlogu AP za primjenu Strategije odbrane 2023–2026, navodi se da zbog jednog broja aktivnosti koje nijesu uspjele da se kompletiraju i odrade u zadatim rokovima, Akcioni plan za prethodni period, 2019–2022, nije bio potpun na rad sistema odbrane i bezbjednosti u Crnoj Gori, te da to zahtijeva dodatno unapređenje. U tom dokumentu navodi se da realizacija prethodnog AP nije ostvarena na zadovoljavajućem stepenu i nedostaje samostalno, sistematsko i redovno izvještavanje članova Interresorne radne grupe, iz svih nadležnih institucija zaduženih za realizaciju mjera. Preporučeno je da novi AP prepozna adekvatne mjere koje bi podstakte kvalitetniju, blagovremeniju koordinaciju, odnosno izvještavanje o realizovanim i nerealizovanim aktivnostima/mjerama, uz detaljno obrazlaganje razloga za nerealizaciju.

Konstatuje se i da je AP 2019–2022 realizovan uz neujednačen stepen efektivnosti u odnosu na četiri utvrđena strateška cilja. I dok je najefektivnija realizacija u oblasti doprinosa razvoju sposobnosti i kapaciteta Alijanse, odnosno u oblasti očuvanja mira i bezbjednosti u regionu i svijetu, slabija je konstatovana u oblasti zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Crne Gore, a najmanje efektivna je oblast razvoja otpornosti, civilne spremnosti i sposobnosti za krizno upravljanje.

Izvor, foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA