Milović – Ben David: Snažna podrška Švedske u procesu EU integracija

Švedska snažno podržava integraciju Crne Gore u Evropsku uniju, zaključeno je na sastanku ministra pravde Crne Gore, Andreja Milovića, i ambasadorke Kraljevine Švedske, Anike Ben David, na kom su razmotreni ključni aspekti pravosudnih reformi i procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

Ambasadorka Ben David je pohvalila napore u sprovođenju reformi koje su neophodne za postizanje članstva u EU, istakavši vidnu ulogu Ministarstva pravde, budući da je ključno poglavlje 23 u njegovoj nadležnosti. Takođe, kazala je da Švedska čvrsto podržava Crnu Goru na putu EU integracija, naglašavajući da je uspjeh koji Crna Gora ostvari u procesu evropskih integracija veliki podstrek za sve zemlje Zapadnog Balkana i njihovu evropsku perspektivu. U tom cilju, kazala je Ben David, Crna Gora može da računa na svaku potrebnu pomoć Švedske.

Ministar Milović je zahvalio ambasadorki na podršci koju Švedska pruža Crnoj Gori, te je uputio u sveobuhvatne reforme koje Crna Gora sprovodi u oblasti pravosuđa.

Naglasak ministra bio je na implementaciji seta ključnih zakona koji će dalje unaprijediti pravosudni sistem zemlje, kao i na Strategiji reforme pravosuđa 2024-2027 koja predstavlja strateški dokument razvijen sa ciljem da se obezbijedi reformski kontinuitet zasnovan na dugoročnom planiranju kako bi crnogorsko pravosuđe bilo spremno da zadovolji kriterijume EU.

Ministar Milović pojasnio je da je posebna pažnja Ministarstva pravde u ovom periodu posvećena Zakonu o državnom tužilastvu, Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, Zakonu o sprečavanju korupcije i Zakonu o Specijalnom državnom tužilaštvu, koji su ključni za poglavlje 23 i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR). Takođe, kao jedan od najvažnijih planova, istaknuta je priprema okvira za formiranje Specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina.

Ambasadorka Anika Ben David je upućena da će u narednim danima biti završena strategija digitalizacije pravosuđa, čime se otvara strateški važan proces digitalizacije, koji će omogućiti brži pristup pravdi, transparentnost i efikasnost u radu.

Milović je istakao kontinuirani rad na poboljšanju pravosudne infrastrukture. Projekti poput razvoja Pravosudnog kvarta koji će predstavljati temelj modernizacije pravosudnog sistema za naredne decenije, preseljenja Ministarstva pravde u novu zgradu koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe rada institucije, ali i preseljenja Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) u staru zgradu Vlade čija rekonstrukcija podrazumijeva NATO standarde, što će pomenutim institucijama obezbijediti neuporedivo bolje uslove za rad.

foto:MP

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA