Milatović: Jačanjem saradnje sa civilnim sektorom do zajedničkog cilja

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je predstavnike organizacija koje se bave pravima djece, obrazovanjem, inkluzijom i socijalnom zaštitom, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

On je, kako je rečeno, iskazao zadovoljstvo zbog održavanja sastanka i istakao značaj tema kojima se ove organizacije bave za sveukupan razvoj crnogorskog društva.

“Pitanja obrazovanja djece, unapređenja njihovog položaja i unapređenja sistema obrazovanja su među prioritetima mog djelovanja. U posebnom fokusu je i poboljšanje položaja mladih i lica sa invaliditetom, i uspostavljanje punog koncepta inkluzivnog društva. Moj kabinet aktivno radi na aktivnostima koje su usmjerene na društvenu koheziju ali i borbu protiv siromaštva. U tom kontekstu povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva u saradnji sa Crvenim krstom planiramo zajedničke aktivnosti”, kazao je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, predstavnici nevladinog sektora istakli su da u praksi postoje brojni izazovi u ostvarivanju pomenutih prava i vidno odsustvo sistemskog pristupa u rješavanju kako problema položaja djece tako i u oblastima obrazovanja i borbi protiv siromaštva.

Oni su poručili da su kao jedan od najvećih izazova prepoznate brojne slabosti unutar sistema obrazovanja počevši od nedovoljnog broja škola i vrtića, ekonomsko – socijalnog položaja nastavnika, nepripremljenosti nastavnog kadra za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, preko ukupnog kvaliteta nastave i znanja koje učenici usvajaju, što je prepoznato i lošim rezultatima Pisa testiranja.

„Takođe, ocijenjeno je da zabrinjava rast broja slučajeva vršnjačkog nasilja, delikvencije kao i složenost krivičnih djela za koja se terete maloljetnici. Predstavnici civilnog društva poručili su da je sistem obrazovanja zapostavljen, a socijalne zaštite i pravosuđa neefikasan da bi garantovao prava brojnim ranjivim grupama i da je neophodna veća pažnja sa najviših adresa kako bi se problemi sistemski riješili“, dodaje se.

Milatović je kazao da je sastanak uvod u tješnju komunikaciju i saradnju sa organizacijama koje se bave socijalnom i dječijom zaštitom, inkluzijom i obrazovanjem, u formi redovnih sastanaka sa konkretnim prijedlozima aktivnosti na poboljšanju stanja u ovim oblastima.

Istakao je da civilni sektor u instituciji predsjednika ima snažnog partnera spremnog da suštinski pomogne u rješavanju ovih važnih pitanja.

„Sastanku sa predsjednikom Milatovićem prisustvovali su predstavnici Udruženja Roditelji.me, Prosvjetne zajednice Crne Gore, Unije srednjoškolaca Crne Gore, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Centra za prava djeteta Crne Gore, Pedagoškog centra Crne Gore, NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Ulcinj, Nacionalne asocijacije roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore, NVO Hrabro srce i NVO Niste sami“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore

NIKŠIĆ PROGNOZA