Mikijelj: Građani vezove da ne plaćaju bivšem korisniku Luke Budva

S obzirom na to da je Luka Budva u fazi preuzimanja od strane Opštine Budva, napominjemo da građani Budve i svi korsinici Luke Budva nisu u obavezi da bivšem korisniku „Dukley Marina“ d.o.o. plaćaju zakup ustupljenih vezova za pristajanje plovila. To je za Vijesti” kazao direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj.

„Nedavno potpisanim Sporazumom stekli su se svi uslovi da Luka Budva bude ustupljena Opštini i njenim građanima na upravljanje. Ukoliko u ovoj fazi preuzimanja dođe do toga da bivši korisnik pokuša da zahtijeva izvršenje naknade, u tom slučaju pozivamo građane da tu nelegalnu radnju prijave Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore“, naglasio je Mikijelj.

Podsjećamo, početkom marta Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo je sa Opštinom Budva sporazum, kojim je Luka Budva ustupljena lokalnoj upravi na privremeno korišćenje.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA