Metalurgiju upisala samo četiri brucoša

Studijska godina na Univerzitetu Crne Gore počinje 25. septembra, a nakon završenog i trećeg upisnog roka u prvu godinu studija, ostalo je nepopunjeno oko 700 mjesta, najviše na tehničkim fakultetima, ali i onima u Nikšiću, koji školuju buduće nastavnike. Na Univerzitetu Crne Gore za „Dan“ su kazali da je u studijskoj 2023/24. godini upisano ukupno 2.528 brucoša, a konkursom je bilo raspisano 3.234. Nepopunjeno je 711 mjesta.

Na pitanje kako komentarišu sve slabije interesovanje maturanata za neke tehničke fakultete, pogotovo Metalurško-tehnološki u Podgorici, prorektor za nastavu UCG Veselin Mićanović kaže da su razlozi za manje interesovanje uvijek predmet dalje ozbiljne analize, jer je riječ o perspektivnim programima, korisnim u industriji, kakav je metalurgija i metali na MTF-u, za koji je bilo raspisano 30, a upisana su svega 4 studenta.

– Generalno posmatrano moramo biti zadovoljni dosadašnjim brojem upisanih studenata, jer imamo dosta studijskih programa koji su u prvom upisnom roku popunjeni, a trenutno stanje pokazuje da na svim studijskim programima postoji interesovanje. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je prisutan trend značajnog smanjenja broja brucoša upisanih na univerzitete u regionu, kod nas još uvijek vlada značajno veliko interesovanje, kazao je Mićanović.

Prema njegovim riječima, UCG ima tradicionalno interesovanje za studijske programe na kojima se, uglavnom, mjesta popune već u prvom roku.

– Tako je recimo ispunjen u potpunosti broj propisan konkursom na 24 studijska programa. Riječ je o sljedećim studijskim programima: Arhitektura 50, Ekonomija 190, Menadžment 80, Elektronika, telekomunikacije i računari 80, Primijenjeno računarstvo 110, Grafički dizajn 15, Politikologija – međunarodni odnosi 60, Medijske studije i novinarstvo 40, Socijalna politika i socijalni rad 40, Engleski jezik i književnost 80, Pedagogija 30, Psihologija 30, Obrazovanje učitelja 30, Medicina 40, Farmacija 30, Primijenjena fizioterapija, Igalo 45, Visoka medicinska škola, Berane 50, Pravne nauke 210, Matematika i računarske nauke 40, Računarske nauke 50, navodi Mićanović.

Prema podacima UCG, kada je riječ o ukupnom broju upisanih po fakultetima, on je sledeći: Arhitektonski 50, Biotehnički 93, Ekonomski 333, Elektrotehnički 248, Fakultet dramskih umjetnosti 13, Fakultet likovnih umjetnosti 32, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 94, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 123, Filološki fakultet 172, Filozofski fakultet 246, Građevinski fakultet 80, Mašinski fakultet 90, Medicinski fakultet 180, Metalurško-tehnološki fakultet 55, Muzička akademija 18, Pomorski fakultet 168, Pravni fakultet 211, Prirodno-matematički fakultet 149. Na ovom novom i studijskom programu na engleskom jeziku, upisana su 22 studenta.

Prema licenci i procjeni fakulteta

Prorektor Veselin Mićanović napominje da se za različite studijske programe raspisuje različit broj raspoloživih mjesta, u skladu sa licencom i procjenom organizacionih jedinica.

– Interesovanje je bilo zastupljeno na svim studijskim programima, na pojedinim prekomjerno, na nekim u granicama licence, a negdje je vidljivo manje interesovanje, kaže Mićanović.

Foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA