MEK: Privremeno zatvaranje programske linije za podršku digitalizaciji

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma obavijestilo je potencijalne aplikante da se programska linija za podršku digitalizaciji privremeno zatvara, usljed dostizanja limita opredijeljenih budžetskih sredstava.

„Nakon evaluacije zahtjeva i eventualnog oslobađanja finansijskih sredstava u okviru te programske linije, bićemo u mogućnosti da nastavimo obradu podnešenih zahtjeva po redosljedu prispijeća prijava, a do utroška predviđenog iznosa podrške“, rekli su iz Ministarstva.

Takođe, usljed eventualne mogućnosti prelivanja sredstava iz drugih programskih linija, biće omogućen nastavak obrade određenog broja zahtjeva po redosljedu pristizanja prijava.

Svi korisnici i potencijalni aplikanti će o tome biti pravovremeno informisani.

Izvor: MINA

 Foto: Shutterstock

NIKŠIĆ PROGNOZA